Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Скоробогатова І.В. Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Скоробогатова Інна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2014
2.
Медведєв Д.Г. Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об"єктів з розмитими краями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Медведєв Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
3.
Сущенко О.А. Автоматизоване проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Сущенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
4.
Самойленко І.В. Аналіз асимптотичних властивостей складних еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Самойленко Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
5.
Усар І.Я. Аналіз та оптимізація систем з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Усар Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Марковський А.І. Архітектура Києва 1920-1930-х років у світовому контексті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Марковський Андрій Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2014
7.
Веркалець І.М. Архітектурно-планувальна організація рекреаційних ландшафтів з використанням методів оцінки їх естетичних властивостей (на прикладі Івано-Франківської обл.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Веркалець Ірина Михайлівна ; Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014
8.
Волинюк Д.Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Волинюк Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
9.
Маляр Д.Д. Біотехнологія конверсії рослинної сировини, одержання комплексу пребіотиків і пробіотиків та його використання для перепелів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Маляр Дмитро Дмитрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014
10.
Болоховський В.В. Біотехнологія одержання поліферментної кормової добавки Мацераза-БТУ та її використання за відгодівлі свиней [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Болоховський Владислав Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014
11.
Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості [Автореферат] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
13.
Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні [Автореферат] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
14.
Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014
15.
Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
16.
Бас О.А. Витратовимірювальна установка поршневого типу для газового середовища при тиску до 1,6 МПа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Бас Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
17.
Мараєв В.Р. Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Мараєв Владлен Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
18.
Ангерчік Є.Д. Відтворення розмовно-побутового мовлення в українсько-англійському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Ангерчік Євгенія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
19.
Задира С.В. Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Задира Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
20.
Ротт Н.О. Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ротт Наталія Олександрівна, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва і архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
21.
Круц В.О. Вплив співвідношення характеристик неоднорідності та розсіювання енергії на коливання регулярних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Круц Вадим Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренко. – Київ, 2014
22.
Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
23.
Солодкий Є.В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, Ce0,8Sm0,2O1,9 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Солодкий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
24.
Лижаченко Н.М. Геолого-економічні аспекти графітовидобування в Україні на прикладі Завалівського родовища [Автореферат] : автореф. дис. … канд. геол. наук : 04.00.19 / Лижаченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
25.
Корнєв А.Ю. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма XVII - XIX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Корнєв Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex