Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Котлярова К.М. Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (I ст. до Р.Х. - III ст. від Р.Х.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Котлярова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
2.
Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
3.
Медведєв О.А. Адаптація учнів перших класів з підвищеною емоційною чутливістю до навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Медведєв Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
4.
Скоромний Я.І. Адміністративні послуги у сільському господарстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скоромний Ярослав Ігорович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015
5.
Хом"яков Д.О. Адміністративно-правове регулювання перетину кордонів України вантажами військового призначення та подвійного використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Хом"яков Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ, 2015
6.
Галай А.О. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об"єднань юридичного спрямування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015
7.
Богданова І.В. Альфредо Каталані та італійська музична культура останньої третини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богданова Ірина Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
8.
Гоцуленко В.В. Аналіз та запобігання нестійкості потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Гоцуленко Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015
9.
Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки [Автореферат] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
10.
Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
11.
Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
12.
Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
13.
Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015
14.
Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
15.
Ворона А.Г. Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ворона Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
16.
Грищук В.І. Вітамін К-залежні протеїни системи зсідання крові за порушення гемостазу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Грищук Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
17.
Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / / Риндер Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
18.
Руденко Р.М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках а-Si та а-SiOx [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Руденко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Кібальник Л.О. Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Кібальник Любов Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
20.
Вітков В.В. Гідростатичні струминні гідродинамічні випромінювачі для звукових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Вітков Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
21.
Кузьменко М.В. Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії суб"єктів господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
22.
Эрлих С.Е. Декабристы в исторической памяти. 2000-2014 гг. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Эрлих Сергей Ефроимович ; Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. – Санкт-Петербург, 2015
23.
Швай Н.О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
24.
Бовчалюк А.П. Динаміка атмосферного аерозолю за дистанційними наземними та супутниковими спостереженнями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Бовчалюк Андрій Павлович ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ, 2015
25.
Нетецька Є.В. Динаміка православ"я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Нетецька Євгенія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex