Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Мельникова Н.І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної інформації для систем підтримки прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельникова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
2.
Кучанський В.В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015
3.
Павлова К.В. Безборні світло- та яскравозабарвлені емалі для сталевих виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Павлова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
4.
Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
5.
Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Гуляєва Т.В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гуляєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015
7.
Іванова С.М. Використання системи EPrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Іванова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2015
8.
Розізнана І.В. Відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов"язань в цивільному праві [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Розізнана Інна Вікторівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
9.
Сушко І.О. Візуалізація розподілу поверхневих провідностей томографічних перерізів методом зон провідності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сушко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
10.
Матвєєва О.В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
11.
Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
12.
Максимова Н.М. Вплив відвалів гірничорудної промисловості на екологічну безпеку прилеглих територій [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Максимова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
13.
Петруняк В.Д. Геолого-геофізичне моделювання кам"яновугільних та девонських відкладів південної прибортової частини ДДЗ (на прикладі Ливенської площі) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Петруняк Василь Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
14.
Иванов Г.М. Геометрические свойства банаховых пространств и их слабо выпуклых подмножеств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Иванов Григорий Михайлович ; [Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т)]. – Москва, 2015
15.
Кіндратюк Б.Д. Дзвонарська культура України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кіндратюк Богдан Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014
16.
Сусь М.О. Дослідження і розробка процесу безпечної дезінфекції води знезаражувальними агентами неокисної дії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Сусь Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
17.
Радчук І.В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами дистанційного зондування Землі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Радчук Ігор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
18.
Нікітченко Ю.С. Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Нікітченко Юлія Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
19.
Гатрич В.Р. Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні (порівняльні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гатрич Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
20.
Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
21.
Юрченко О.П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального мистецтва України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015
22.
Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману першої половини XX століття (на прикладі української та англійської літератур) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
23.
Васильєв М.В. Закономірності діяльності рятувальників в системі "рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація з викидом небезпечної хімічної речовини" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Васильєв Михайло Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015
24.
Лядський І.К. Зв"язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Лядський Ігор Костянтинович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
25.
Семенів В.В. Інформаційна модель побудови колірного тіла фарб для кольороподілу зображення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Семенів Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex