Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Самойленко І.В. Аналіз асимптотичних властивостей складних еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Самойленко Ігор Валерійович ; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2014
2.
Усар І.Я. Аналіз та оптимізація систем з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Усар Ірина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Н.М.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
4.
Грачов С.В. Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грачов Сергій Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ, Ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2014
5.
Голік А.О. Відстані відповідності та засоби групування для векторних та матричних векторів ознак та їх застосування в задачах розпізнавання мови та мови жестів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Голік Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Воловик О.В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Воловик Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
7.
Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
8.
Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях [Дисертація] : дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
9.
Кривошеїн О.О. Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кривошеїн Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Томашик В.В. Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Томашик Владислав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
11.
Кулик Ж.І. Громадсько-політична та культурницька діяльність Олени Теліги [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кулик Жанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Клемпарський М.М. Державні службовці як суб"єкти трудового права України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Клемпарський Микола Миколайович ; М-во внутр. справ, Харків. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014
13.
Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
14.
Халед Салута Диверсификация внешнеторговых связей Сирии в условиях региональной нестабильности [Дисертація] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Салута Халед ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014
15.
Пагіря А.В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
16.
Тельпіс О.В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тельпіс Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
17.
Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
18.
Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014
19.
Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
20.
Ромащенко І.О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ромащенко Іван Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
21.
Карпова І.Д. Імпліцитне заперечення в українській фразеології (аксіологічний і когнітивний аспекти) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Карпова Ірина Данилівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014
22.
Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
23.
Морозов А.Ю. Інтуїтивний досвід як предмет філософсько-етичного аналізу [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Морозов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
24.
Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
25.
Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця [Дисертація] : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex