Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Колодій І.М. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки банківських установ в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Колодій Інна Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
2.
Ніколаєва А.В. Апотропеї та нормативи у повсякденному житті українців Полісся (кінець XIX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ніколаєва Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
3.
Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
4.
Сокур Л.М. Вибір та обгрунтування параметрів дробарок відцентрово-ударного типу з демпфуючим підвісом робочого органу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Сокур Лідія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
5.
Галіч Р.В. Вплив вихідних пристроїв на гідродинаміку і ефективність вихрових пиловловлювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Галіч Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
6.
Куций Д.В. Гідродинаміна і теплообмін при відборі біогазу з пористого середовища звалища та полігону твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Куций Денис Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
7.
Білоус О.П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941 - 1943 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білоус Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
8.
Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
9.
Прилипченко Н.С. Еволюція художніх текстильних промислів Слобожанщини в контексті української культури другої половини XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Прилипченко Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
10.
Кривошея Т.О. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Кривошея Тетяна Олександрівна ; Нац. муз. акад.України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014
11.
Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Каблова Т.Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Каблова Тетяна Борисівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014
13.
Корецький Р.М. Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал - діелектрик для створення приладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Корецький Р.М.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
14.
Стрілець В.Є. Інформаційна технологія діагностування авіаційних систем в умовах невизначеності вхідних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Стрілець Вікторія Євгенівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
15.
Мельник О.М. Композиційні високоміцні, зносостійкі матеріали поліфункціонального призначення на основі нанопорошків ZrO2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Мельник Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
16.
Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
17.
Карпова Т.С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
18.
Вовкотруб Д.В. Метод та система аналізу структурних змін при діагностиці ідіопатичних макулярних розривів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Вовкотруб Діна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
19.
Слюсар Д.В. Метод формування двомірних функціонально-градієнтних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Слюсар Денис Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
20.
Фуад Вехбе Методи багатоетапного структурно-параметричного синтезу інфокомунікаційних мереж з використанням моделей, представлених у вигляді багатошарового графу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Фуад Вехбе ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
21.
Мартиненко С.С. Методи синтезу і оцінки функціональної ефективності системи діагностування за цифровими медичними зображеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Мартиненко Сергій Сергійович ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2014
22.
Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
23.
Отраднова О.О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
24.
Храпкіна В.В. Механізми індикативного управління фінансовою безпекою промислових підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Храпкіна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
25.
Бізянов Є.Є. Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Бізянов Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,