Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Artemova L.V. Curso practico del uso de modo subjuntivo vs modo indicativo: repaso y generalizacion [Брошура] = Практикум з виживання modo subjuntivo vs modo indicativo : повторення і узагальнення : [метод. розробка] / L.V. Artemova ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 47, [1] p.
2.
Discrete mathematics [Брошура] : workbook : sets / [Chentsov O.I. et al. ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv]. – Kyiv : [s. n.], 2012. – 77 p. : ill., tab.
3.
Dubicka I. English for international tourism [Книга] : pre-intermediate coursebook : [ A2-B1] / Iwonna Dubicka, Margaret O"Keeffe. – New ed. – Harlow : Pearson, 2013. – ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2387-9
4.
Strutt P. English for international tourism [Книга] : intermediate coursebook : [new ed. : B1-B1+]. – Harlow : Pearson, 2013. – 128 p. : ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2383-1
5.
Strutt P. English for international tourism [Книга] : upper-intermediate coursebook : [new ed. : B1+-B2] / Peter Strutt. – Harlow : Pearson, 2013. – 128 p. : ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2391-6
6.
Harrison L. English for international tourism [Книга] : intermediate workbook [with key : new ed. : B1-B1+] / Louis Harrison. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2385-5
7.
Dubicka I. English for international tourism [Книга] : pre-intermediate workbook [with key : A2-B1] / Iwonna Dubicka, Margaret O"Keeffe. – New ed. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2389-3
8.
Cowper A. English for international tourism [Книга] : upper-intermediate workbook [with key : new ed. : B1+-B2] / Anna Cowper. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2393-0
9.
Дугин С.П. English: новый самоучитель [Книга] : новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эдэлника, 2008. – 378, [1] с. : табл. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-378-1
10.
Murphy R. Essential grammar in use [Книга] : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers / Raymond Murphy. – 3rd ed., 15th print. – Cambridge : Cambridge university press, 2013. – 319 p. – First publ. 1990. – ISBN 978-0-521-67580-2
11.
Redaelli A. Eyewitness [Книга] : [culture in a changing world] / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0806
12.
Dudchenko M. Highlights of English and American Literature [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / M. Dudchenko. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 441-442. – ISBN 978-966-680-256-2
13.
Medical chemistry: theory and laboratory exercises for the first module [Брошура] = Медична хімія: теорія та лабораторні роботи до першого модуля / [Єльцов С.В. та ін.] ; Ministry oe education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkiv nat. univ. – Kharkiv : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 40 p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
14.
Bagats"ka O.V. Outline of English literature [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / O.V. Bagats"ka, M.V. Duka. – [2-ге вид., випр.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 443, [1] с. : іл., портр. – Текст англ. – ISBN 978-966-680-248-1
15.
Revista de psihologie [Журнал] : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0034-8759
16.
Revista de psihologie [Журнал] : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0034-8759
17.
Artemova L.V. Uso del vocabulario tematico: costumbres gastronomicas espanolas [Брошура] = Вживання тематичної лексики : гастрономічні традиції Іспанії : [метод. розробка] / L.V. Artemova ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 47, [1] p. : табл.
18.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
19.
XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" [Брошура] : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
20.
Бунке О.С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бунке Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
21.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
22.
Пікільняк А.В. Адаптивне управління параметрами газової фази пульпи у процесі флотації на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Пікільняк Андрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
23.
Колчигін Б.В. Адаптивні нейро-фаззі системи для нечіткого кластерного аналізу в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Колчигін Богдан Владленович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
24.
Адміністративне право і процес [Журнал] : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012-. – ISSN 2227-796X
25.
Берлач Ю.А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Берлач Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex