Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Слабошпицький М. 25 українських поетів на вигнанні [Книга] : [для вчителів, студ. та всіх шанувальників укр. слова] / Михайло Слабошпицький ; [худож. оформ.: Івахненко О.І.]. – [2-ге вид.]. – Київ : Ярославів Вал ; Журнал "Київ", 2012. – 716, [4] с. : іл., портр. – На обкл. прізвища поетів: Ю. Клен, Ю. Дараган, Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Стефанович, Ю. Липа, Г. Мазуренко, Н. Лівицька-Холодна, О. Лятуринська, О. Теліга, О. Ольжич, Б. Кравців, С. Гординський, Т. Осьмачка, М. Орест, І. Багряний, В. Барка та ін. – ISBN 978-617-605-002-5
Автор вибрав 25 імен з-поміж усіх поетів української діаспори, які видаються йому найхарактернішими її представниками. Це, фактично, три літературні покоління: від Юрія Клена – до Леоніда Лимана… Видання розраховане на вчителів, студентів та всіх шанувальників українського слова.


2.
Верстак В.А. 3ds Max 9 на 100 % [Книга] / Владимир Верстак. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 414, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует DVD. – (На 100 %). – ISBN 978-5-469-01655-7
3.
Dark energy and dark matter in the Universe [Книга] = Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : in 3 vol. / [National acad. of sciences of Ukraine etc.] ; ed. V. Shulga. – Kyiv : Akademperiodyka. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-253-0
4.
Udovychenko V.V. International cooperation in the field of geography and nature protection [Брошура] : syllabus / V.V. Udovychenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of geogr., Geogr. of Ukraine dep. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 32 p. : tab. – Bibliogr.: p. 23-28
5.
Соколов С.А. JavaScript в примерах, типовых решениях и задачах [Книга] / С.А. Соколов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. – 590, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 588-590. – Библиогр.: с. 587. – (Профессиональная работа). – ISBN 5-8459-1029-3
6.
Malikova O.V. Morphology. A university course of modern English theoretical grammar [Книга] = Морфологія: університетський курс теоретичної граматики сучасної англійської мови : textbook [for English language students and researchers] / Olga V. Malikova ; Kyiv Taras Shevchenko nat. univ. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с. 417-423 та наприкінці розд.
Уважаемой Елене Николаевне с наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. Декабрь. 2009.
7.
Яцко Н.Б. PR та маніпуляії [Книга] : практ. словник / Наталя Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-966-1516-94-5
8.
Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара [Книга] / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
9.
Кормен Т.Х. Алгоритмы [Книга] = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen. Cambridge ; London: MIT Press, 2013. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
10.
Алгоритмы: построение и анализ [Книга] = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
11.
Алгоритмы: построение и анализ [Книга] = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И.В. Красиков и др. ; под ред.: И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
12.
Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук [Книга] = English for natural sciences : підручник для студ. природ. ф-тів ВНЗ / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 406, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк. укр., англ. - Обкл. англ. – ISBN 966-611-512-3
13.
Англо-російсько-український словник з геоінформатики [Книга] : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
14.
Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
15.
Антропогенні чинники довкілля та їх вплив на біоту і здоров"я людини [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / О.І. Бондар, О.І. Тимченко, О.Г. Тараріко, Г.І. Рудько, Г.І. [та ін.] Корчак; Бондар О.І. [та ін.] ; за заг.ред. О.І. Бондаря ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 282, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. зазнач. лише три перші авт. – Бібліогр.: с. 274-282 та в кінці ч. – ISBN 966-8887-00-X
16.
Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти [Книга] : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 466, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-388. – ISBN 978-966-554-213-1
17.
Карпенко М.І. Билини. Київський цикл [Книга] : [поет. переспів] / [Карпенко М.І. ; передм. В. Базилевського]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 311, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-1516-59-4
18.
Давиденко В. Білу лампу внесу тобі в ніч [Книга] : поезія / Валентина Давиденко ; [передм.: В. Герасим"юк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 118, [2] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-009-4
19.
Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації [Книга] : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
20.
Тютюнник Г. Бути письменником [Книга] : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [передм., упоряд.: О. Неживий ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 435, [2] с. : фот. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
21.
Астрахан Н.І. Буття літературного твору [Книга] : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
22.
Клименко Р. Веб-мастеринг [Книга] : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508, [1] с. : ил., табл. – (На 100%). – ISBN 978-5-496-00079-6
23.
Гужва В. Вежа [Книга] : поезії / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 178, [6] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-29-9
24.
Карпенко М. Велесова книга [Книга] : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
25.
Логвин Ю. Велика Риба [Книга] : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex