Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Терлецький В.М. Apriori як проблема онтології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Терлецький Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
2.
Білик Ж.І. Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за умов засолення та дії синтетичних препаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білик Жанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
3.
Киселюк М.П. Акустико-емісійний неруйнівний контроль процесів деградації InGaN/GaN світловипромінювальних діодів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Киселюк Максим Павлович : НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2014
4.
Лісовець С.М. Акустичний контроль міцності структурно-неоднорідних конструкційних полікристалічних матеріалів з використанням нелінійних ефектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Лісовець Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014
5.
Шафаренко Ю.М. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, тенденції, перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шафаренко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
6.
Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
7.
Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014
8.
Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014
9.
Лактіонов Д.В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лактіонов Денис Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
10.
Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005
11.
Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Пилявець Л.С. Глобалізаційні процеси сучасності: культурологічний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пилявець Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
13.
Галиев В.В. Деятельность российских консульств в Синьцзяне (конец XIX - начало XX вв.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галиев Владимир Вильевич ; Кырг. нац. ун-т им. Ж. Баласагына, Ин-т истории и культурного наследия НАН Кырг. Респ. – Бишкек, 2013
14.
Глобіна Л.В. Дисипація енергії та вертикальний обмін за рахунок обвалень інерційно-гравітаційних внутрішніх хвиль [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Глобіна Любов Вікторівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. – Севастополь, 2014
15.
Миргородська Н.В. Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Миргородська Надія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2014
16.
Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
17.
Побєда Т.В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого ротору асинхронного двигуна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Побєда Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014
18.
Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
19.
Зима Л.В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Зима Людмила Вікторівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
20.
Бабіч Л.М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабіч Лідія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
21.
Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
22.
Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
23.
Бондар О.Г. Земля як суб"єкт права власності за земельним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005
24.
Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
25.
Кузіков Б.О. Інформаційні технології аналізу та синтезу адаптивної системи дистанційного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузіков Борис Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex