Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
100 години од прогласуваньето на младотурската револуциjа и неjзиното влиjание на положбата во Македониjа [Книга] : зборник на трудови од мегународен научен собир одржан на 18 декември 2008 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одб. на зборникот: И. Катарджиев (претседател), Д. Горгиев, Н. Аруч]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 376, [5] с. – ISBN 978-608-203-072-2
2.
Khuri F.I. Being a druze [Книга] / Fuad I. Khuri. – London : Druze Heritage Foundation, 2004. – XVIII, 295, [5] p. : phot., portr. – Bibliogr.: p. 279-287. – ISBN 1-904850-00-6
3.
Cell response to electromagnetic field [Книга] : nuclear and membrane mechanisms / Yuriy G. Shckorbatov, Victor A. Katrich, Volodymyr N. Pasiuga a. Andrey O. Rudenko. – New York : Novinka, 2013. – IX, 131 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – (Cell biology research progress ; Nova biomedical). – ISBN 978-1-62417-895-5
4.
Gaskell E. Disappearances and other stories [Книга] / Elizabeth Gaskell. – Kyiv : Znannia, 2013. – 158, [2] p. – Сер. засн. у 2013 р. – (Lego ergo vivo series : LEV ) ( English learner"s library ; no. 6). – ISBN 978-617-07-0155-8
5.
Hawthorne N. Dr. Heidegger"s experiment and other stories [Книга] / Nathaniel Hawthorne. – Kyiv : Znannia, 2013. – 182, [2] p. – Сер. засн. у 2013 р. – (Lego ergo vivo series : LEV ) ( English learner"s library ; no. 4). – ISBN 978-617-07-0133-6
6.
English for earth scientists [Книга] = Англійська мова для геологів : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / [Т.В. Пастушенко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-439-578-3
7.
Azzam I.J. Gender and religion: druze women [Книга] / Intisar J. Azzam. – London : Druze Heritage Foundation, 2007. – XXVI, 245 p. : tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-1-904850-14-4
8.
Hood K. Music in druze life [Книга] : ritual, values and performance practice / Kathleen Hood ; with an introd. by Ali Jihad Racy. – London : Druze Heritage Foundation, 2007. – XXIX, 192 p. : іл., табл., ноти + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-904850-13-7
9.
Playfair Guy Lyon New clothes for old souls [Книга] : worldwide evidence for reincarnation / Guy Lyon Playfair ; with an appendix by Erlendur Haraldsson. – London : Druze Heritage Foundation, 2006. – XII, 171 p. : ill. – Бібліогр.: c. 159-163 та в кінці ч. – ISBN 1-904850-09-X
10.
Ревакович М. Persona non grata [Книга] = Persona non grata: essays on the New York group, modernism and identity : нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / Марія Ревакович ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2012. – 335. [1] c. – Парал. тит. арк. англ. -Покажч. імен: c. 331-335. – Бібліогр.: с. 317-330 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-56-2
11.
Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s [Книга] : documents from the Archives of the secret services / The Inst. of nat. remembrance - Commiss. of the prosecution of crimes against the Polish nation [etc.] ; [ed. comm.: J. Bednarek et al. ; transl.: P.D. Rypalski et al.]. – Lodz ; Warsaw ; Kiev : Inst. Pamieci Narodowej, 2012. – 814, [32] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: c. 773-815. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63695-01-9
12.
Walicki J. Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930 [Книга] / Jacek Walicki ; Uniw. Lodzki, Centrum badan zydowskich. – Lodz : Ibidem, 2005. – 516 s. – Бібліогр.: с. 495-515 та в підрядк. прим. – ISBN 83-88679-44-9
13.
The druze [Книга] : realities & perceptions. – London : Druze Heritage Foundation, 2005. – X, 229 p. : tab. – ISBN 1-904850-06-5
14.
The druze heritage [Книга] : an annotated bibliography / ed. by Rana Yusuf Khoury ; introd. by Kamal Salibi. – 2nd ed. – London : Druze Heritage Foundation, 2010. – XII, 316 p. – ISBN 978-9953-0-1824-9
15.
London J. The son of the wolf [Книга] / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2013. – 206, [2] p. – Сер. засн. у 2013 р. – (Lego ergo vivo series : LEV ) ( English learner"s library ; no. 5). – ISBN 978-617-07-0144-2
16.
Jerome J.K. Three men in a boat (to say nothing of the dog) [Книга] / Jerome K. Jerome. – Kyiv : Znannia, 2014. – 237, [2] p. – Сер. засн. у 2014 р. – (English library series ) ( English learner"s library ; no. 1). – ISBN 978-617-07-0159-6
17.
Transformation processes in the Visegrad Group countries and Ukraine: comparative analysis [Книга] / V. Bilcik [et al.] ; ed. G.M. Perepelytsia ; Foreign policy research inst. – Kyiv : Stylos publ. house, 2012. – 295 p. – Авт. зазнач. на с. 6-10. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-086-4
18.
Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник [Книга] : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
19.
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6956-9
20.
Демінська Л.О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання [Книга] : монографія / Л.О. Демінська ; М-во освіти і науки, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Донец. держ. ін-т здоров"я, фіз. виховання і спорту Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-435. – ISBN 978-966-374-760-6
21.
Баум Л.Ф. Американські казки [Книга] / Л.Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 143, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 3). – ISBN 978-617-07-0137-4
22.
Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів [Книга] : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / А.П. Дука ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Акад. праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-966-614-059-6
23.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Книга] : підручник [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл., аспірантів, викладачів] : у 2 кн. / [Панчишин С.М. та ін.] ; за ред. С. Панчишина, П. Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Знання. – ISBN 978-617-07-0152-7
24.
Сегеда А.С. Аналітична хімія. Кількісний аналіз [Книга] : навч. посібник для студентів біол. спец. вищ. навч. закладів / А.С. Сегеда. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2006. – 542, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 535-536. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 966-306-112-5
25.
Англійсько-український словник термінів мистецтва [Книга] = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex