Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Ханчич В.М. Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ханчич Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
2.
Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
5.
Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сквірський Ілля Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013
6.
Мельник С.А. Динамика решений некоторых стохастических дифференциальных уравнений параболического типа [Дисертація] : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мельник Сергей Анатольевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Донецк, 2013
7.
Жерновий К.Ю. Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Жерновий Констянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів
8.
Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Нац. акад. наук України, Центр гуманіт. освіти. – Київ, 2013
9.
Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
10.
Соловей Т.В. Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013
11.
Клок С.В. Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станції "Академік Вернадський" [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Клок Сергій Володимирович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2013
12.
Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
14.
Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013
15.
Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013
16.
Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Романченко В.І. Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових документів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Романченко Валерія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Рижикова М.Д. Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Рижикова Марина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
19.
Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
20.
Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
21.
Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
22.
Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
23.
Коротин С.А. НЛТР синтез спектров атомов для определения химического состава звезд диска и гало Галактики [Дисертація] : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Коротин Сергей Анатольевич ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2013
24.
Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
25.
Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex