Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Алхімова С.М. Адаптивна обробка та аналіз зображень комп"ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Алхімова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
2.
Бридня Н.С. Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бридня Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Бузань В.Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013

5.
Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
6.
Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
7.
Кудряшов Г.О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобережної України (поч. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Кудряшов Гліб Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
8.
Скобліков О.Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Скобліков Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
9.
Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013
10.
Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
11.
Рижих В.І. Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Рижих Володимир Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004
12.
Червінська Н.Р. Електрохімічні характеристики газотермічних покриттів та підвищення їх корозійної тривкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Червінська Наталія Романівна ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013
13.
Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
14.
Горбань Ю.І. Зберігання книжкових пам"яток як культурних цінностей в бібліотеках України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Горбань Юрій Іванович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
15.
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
16.
Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Артеменко О.І. Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об"єктів туристичної інфраструктури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артеменко Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
19.
Антохі Л.І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Антохі Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
20.
Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
21.
Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
22.
Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
23.
Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
24.
Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
25.
Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex