Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
2.
Герасимчук Л.О. Акумуляція важких металів в урбоедафотопах і фітоценозах Житомирського Полісся [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Герасимчук Людмила Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012
3.
Лещинська І.О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лещинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
4.
Богатирьова А.М. Американська фортепіанна соната кінця XIX - першої половини XX століть: закономірності історичного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богатирьова Анна Миколаївна ; Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012
5.
Семеніст І.В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Семеніст Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
6.
Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
7.
Брахман Г.О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності консолідації інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій : 27.00.07 / Брахман Гідеон Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
8.
Костюк Д.В. Архітектурно-мистецькі комплекси маєтків XVIII-XIX століть на території Хмельницької області (типологічні, конструктивні, стильові особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
9.
Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
10.
Чернецька Н.Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині XX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
11.
Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
12.
П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012
13.
Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
14.
Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
15.
Сібрук Д.Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випромінювання та алгоритми частотного планування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сібрук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
16.
Громадський Д.Г. Високопотужні суперконденсатори на основі пористих вуглецевих матеріалів з оптимізованими електродними складовими [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Громадський Денис Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
17.
Гомон Н.В. Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гомон Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
18.
Швиров В.В. Властивості напівланцюгових кілець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швиров В"ячеслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
19.
Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
20.
Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
21.
Винокурова О.А. Гібридні еволюційні адаптивні вейвлет-нейро-фаззі-системи для динамічного аналізу даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Винокурова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
22.
Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
23.
Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
24.
Казарян Ю Джерела живлення з комірковою побудовою для електророзрядних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Казарян Юрій Георгійович ; НАН України ; Ін-т електродинамики. – Київ, 2012
25.
Іващенко Я.І. Діяльність Київської міської думи (1917-1919 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Іващенко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex