Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
2.
Пігулевський П.Г. Будова та мінерагенія земної кори і верхньої мантії східної частини Українського щита за результатами комплексних геолого-геофізичних досліджень [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Пігулевський Петро Гнатович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
3.
Горєлова В.Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Горєлова Вероніка Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2012
4.
Чорнобай Д.В. Відповідальність за правомірну діяльність у міжнародному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Чорнобай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
5.
Юхновський І.В. Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юхновський Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
6.
Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
7.
Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
8.
Богачов А.Л. Герменевтичний досвід як предмет філософії [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Богачов Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
9.
Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. .І.І. Мечнікова. – Одеса : [б. в.], 2012
10.
Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
11.
Кріт О.М. Зміна мікропластичності та мікротвердості кремнію, стимульована магнітним і рентгенівським впливом [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кріт Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
12.
Кобилянська А.В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кобилянська Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2012
13.
Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
14.
Усеинов Т.Б. Классическая крымскотатарская письменная поэзия конца XVI - начала XVIII вв.: Архитектоника. Семантика [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 / Усеинов Тимур Бекирович ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012
15.
Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак-т. кібернетики. – Київ, 2012
16.
Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
17.
Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
18.
Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
19.
Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
20.
Чистяк Д.О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
21.
Піонтковська Т.В. Логіка в Острозькій та Замойській академіях (XVI - XVII ст.): компаративний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Піонтковська Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
22.
Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розв"язків стохастичних рівнянь з шумом Леві [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Семен Володимирович Боднарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2012
23.
Перегуда Ю.М. Локальні деформації квадратичних форм Тітса [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Перегуда Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
24.
Девтеров І.В. Людина і суспільство у кіберпросторі [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Девтеров Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
25.
Козярська А.О. Міжнародно-правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Козярська Анна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex