Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Sklodowska-Curie Autobiografia i Piotr Curie [Книга] = Autobiographical notes and Pierre Curie / Maria Sklodowska-Curie. – Warszawa : GALANT, 2012. – 199 s. : il. – Текст парал. англ. та польською мовами. – ISBN 978-83-929386-4-4
2.
Contemporary problems of mathematics, mechanics and computing sciences [Книга] : [collection of the articles] / [ed. board: Borisenko A.A. (Ukraine) et al. ; ed.: N.N. Kizilova, G.Z. Zholtkevych]. – Kharkov : V.N. Karazin Kharkov nat. univ., 2011. – 394, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2579-92-5
3.
Черкашина Н.І. English for Geologists [Книга] : навч. посібник / Н.І. Черкашина, В.О. Ужик, І.М. Авдєєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 330, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330. – ISBN 978-966-923-917-7
4.
Solnik B. International investments [Книга] / Bruno Solnik, Dennis McLeavey. – 5th ed. – Boston [etc.] : Pearson, Addison Wesley, 2004. – XXII, 760 p. : ill. – На обкл. : Association for investment, management and research (AIMR). – (The Addison-Wesley series in finance). – ISBN 0-201-78568-4
5.
Inwentarz akt wydzialow i studiow Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [Книга]. – Krakow : Wydaw. nauk. Uniw. Papieskiego Jana Pawla II. – (Biblioteka historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej obrzadku lacinskiego w Krakowie / red. J. Wolczanski ; t. 10 : Ser. A, Zrodla i materialy). – ISBN 978-83-7438-221-2
6.
Inwentarz akt wydzialow i studiow Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [Книга]. – Krakow : Wydaw. nauk. Uniw. Papieskiego Jana Pawla II. – (Biblioteka historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej obrzadku lacinskiego w Krakowie / red. J. Wolczanski ; t. 12 : Ser. A, Zrodla i materialy). – ISBN 978-83-7438-238-0
7.
Inwentarz akt wydzialow i studiow Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [Книга]. – Krakow : Wydaw. nauk. Uniw. Papieskiego Jana Pawla II. – (Biblioteka historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej obrzadku lacinskiego w Krakowie / red. J. Wolczanski ; t. 13 : Ser. A, Zrodla i materialy). – ISBN 978-83-7438-239-7
8.
Свердлова І.О. You and your life [Книга] = Людина та світ довкола : навч. посібник / І.О. Свердлова, А.С. Птушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-781-4
9.
Марголіна І.Є. Ангели Врубеля [Книга] / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2012. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр, резюме, зміст укр., рос., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-139. – ISBN 978-966-06-0630-2
10.
Луняк Є. Анна Руська - королева Франції [Книга] / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203, [5] с. : табл., іл. – Текст укр, англ., фр. – Бібліогр.: с. 200-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8314-69-8
11.
Вилинович А.А. Блеск и туман разведки [Книга] / А.А. Вилинович. – Київ : Україна, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-524-408-0
12.
Борис Кирилович Мигаль [Книга] : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
13.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 260 с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-912-2
14.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : тези доповідей Х Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 241, [2] с. : табл., іл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-843-9
15.
Зыман З.З. Введение в рентгенографию. Рентгеновские лучи и их взаимодействие с веществом [Книга] : учеб. пособие / З.З. Зыман, А.Ф. Сиренко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 471, [1] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 468-471. – ISBN 978-966-623-893-4
16.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6599-8 (Т.2, кн.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1: Листування: А - Г / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній та ін.]. – 2011. – 823, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
17.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 1 : Д - Н / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 741, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
18.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.2)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 2 : О - Я / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 691, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
19.
Сидоренко Н.М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за напрямом "Журналістика та інформація" / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва, Н.Ф. Остапенко ; [наук. ред. В.В. Різун] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 52-59 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-574-5
20.
Медведчук В.В. Гражданское общество: украинский выбор [Книга] : монография / Виктор Медведчук ; [пер. с укр. О. Парадна]. – Киев : Логос, 2012. – 624, [1] с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 596-623 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-17164-4-4
21.
Бибик С.П. Ділові документи та правові папери [Книга] / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харків : Прапор, 2012. – 492, [4] с. – На обкл.: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди. – Бібліогр.: 488-489. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-1643-24-5
22.
Скороход Ю.С. Діяльність міжнародних міждержавних організацій із врегулювання ліванського конфлікту [Книга] : навч. посібник / Ю.С. Скороход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-206. – ISBN 978-966-439-568-4
23.
Дриновський збірник [Книга] = Дриновски сборник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-493-7
24.
Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці [Книга] : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
25.
Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики [Книга] / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex