Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Попов А.В. Асимптотичні наближення розв"язків крайових та спектральних задач в тонких областях [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Попов Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
2.
Сахно Л.М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сахно Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
3.
Довгей Ж.І. Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Довгей Жанна Іллінічна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
4.
Батрименко О.В. Бюрократія в системі сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
5.
Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Передерій Ірина Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
6.
Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
7.
Черкас Б.О. Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черкас Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013
8.
Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013
9.
Маринець К.В. Дослідження розв"язків нелінійних крайових задач на основі параметризації [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Маринець Катерина Василівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013
10.
Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
11.
Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
12.
Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
13.
Рабенко С.Л. Захист прав суб"єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рабенко Сергій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
14.
Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
15.
Лещенко М.М. Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лещенко Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
16.
Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
17.
Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет [Дисертація] : дис. ... канд. наук соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; Укр. католицький ун-т. – Львів, 2012
18.
Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
19.
Оржеховський С.П. Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Оржеховський Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
20.
Ткаченко О.А. Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов) [Дисертація] : дис. ... [канд. філол. наук]: 10.02.15 / Ткаченко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол., Каф. загального мовознавства та класичної філол. – Київ, 2012
21.
Легка Н.М. Література кінця XX століття в пошуках реальності (естетико-культурологічний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Легка Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
22.
Левітас С.Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця XIX - початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левітас Світлана Феліксівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
23.
Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2013
24.
Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
25.
Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex