Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Europa Quo Vadis? [Книга] : Lower Silesian conference / Marshal"s office of Lower Silesia, Lower Silesia foundation for regional development ; editors : Antoni Kuklinski [et al.]. – 2nd ed. – Wroclaw : [s. n.], 2010. – 317 p. : tab. – ISBN 978-83-932287-0-6
2.
Europa Quo Vadis? [Книга] : 2011 / [Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego, Dolnoslaska fundacja rozwoju regionalnego ; red.: A. Kuklinski, J. Muszynski, J. Waszkiewicz]. – Wroclaw : [s. n.], 2011. – 304 s. : il. – ISBN 978-83-932278-2-0
3.
Gustosology [Книга] : collected works in 10 vol. : study guide for higher educational estasblishments / Min. of education a. science, youth a. sports of Ukraine, Inst. of innovative technologies a. content of education. – Vinnitsa : Edelveis. – ISBN 978-966-8604-45-4
4.
Gustosology [Книга] : collected works in 10 vol. / Min. of education a. science, youth a. sports of Ukraine, Inst. of innovative technologies a. content of education. – Kharkiv : Collegium. – ISBN 978-966-8604-77-5
5.
III Congreso de hispanistas de Ucrania [Книга] : actas : Sevastopol, 22 y 23 de sept. de 2012 / Embajada de Espana en Ucrania [etc.]. – Sevastopol : [s. n.], 2012. – 246 p. : іл., фотогр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
6.
Lyalko S.V. Religion: the gist of the matter [Книга] = Релігія: суть справи : навч.- метод. посібник для студ. філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту (напрям "Релігієзнавство") / Lyalko S.V. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-120-9
7.
Burczak K. Sacrilegium in Gratian"s "Decretum" [Книга] / Krzysztof Burczak ; [English transl. Daria Bebeniec]. – Lublin : Wyd-wo KUL, 2012. – 307 p., 2 l. ill. – Bibliogr.: p. 283-302. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin ; vol. 5). – ISBN 978-83-7702-533-8
8.
Slovenska dramatika [Книга] / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2012. – 392 s. : il. – На обкл.: Slovene drama. Simpozij - Symposium Obdobja 31. – (Obdobja ; 31). – ISBN 978-961-234-541-6
9.
Stelmaszuk W. Terroryzm w XXI wieku [Книга] / Wieslaw Stelmaszuk ; The Institute of Problems of Radicalism. – Kiev : The Institute of Problems of Radicalism, 2012. – 202, [1] p. – На тит. л. помилково: Teroryzm. На обкл. назва: Terroryzm w XXI wieku. – (Terrorism ; 4). – ISBN 978-83-89633-10-1
10.
Stelmaszuk W. The mathematical and computer simulation of processes of counteracton to terroristic actions [Книга] / [Wieslaw Stelmaszuk, Anatoli Antoniuk, Nikolay Redkovsky] ; ed. by Wieslaw Stelmaszuk ; The Institute of Problems of Radicalism. – Kiev : The Institute of Problems of Radicalism, 2011. – 126, [1] p. – Автори зазаначені у змісті. - Текст англ. та польськ. мовами. – (Terrorism ; 1). – ISBN 978-83-89633-09-5
11.
Gorski G. The Polish underground state 1939 - 1945 [Книга] / Grzegorz Gorski. – Lublin : Wyd-wo KUL, 2012. – 219 p. – Bibliogr.: p. 215-219. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin ; vol. 4). – ISBN 978-83-7702-376-1
12.
Ukrainian-German symposium on nanobiotechnology [Книга] : [current state and future prospect for cooperation : program and abstracts] : Dec. 14-16, 2006, Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Kyiv Taras Shevchenko Nat. Univ., 2006. – 174, [1] p. : ill. – Бібліогр. наприкінці ст.
13.
Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku [Книга] / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
14.
Попова С.М. Адміністративно-правовий статус податкових органів України [Книга] : монографія / С.М. Попова ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 355-378. – ISBN 978-966-1685-40-5
15.
Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками [Книга] = Актуальные проблемы борьбы с торговлей женщинами : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 12 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; Фонд Ганса Зайделя. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 167, [1] с. – На обкл. бібліогр. дані також нім. мовою. - Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
16.
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення [Книга] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 листоп. 2012 р.) : [в 2 ч.] / [Алекссєєва С.В. та ін. ; уклад.: Капченко Л.М. та ін.] ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ. – ISBN 978-617-649-017-3
17.
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення [Книга] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 листоп. 2012 р.) [в 2 ч.] / [Авдєєв Л.Г. та ін. ; уклад.: Капченко Л.М. та ін.] ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ. – ISBN 978-617-649-017-3
18.
Альманах цивилистики [Книга] = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-164-2
19.
Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Книга] = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали П"ятого львів. міжнар. форуму (Львів, 24-25 трав. 2012 року)] / [Blaszczak L. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : [б. в.], 2012. – 223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 222-223. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-018-9
20.
Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Книга] = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали Четвертого львів. міжнар. форуму (Львів, 26-27 трав. 2011 року)] / [Wargin R.J. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011. – 203, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 202-203. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-017-2
21.
Березяк В.В. Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Книга] : [розвідки про рідну минувшину] / Віктор Березяк ; [відп. ред. М. Славинський]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2472-02-8
22.
Вашека О.В. Атлас папоротей флори України [Книга] / О.В. Вашека, О.О. Безсмертна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології", Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 160, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 151-159. – Бібліогр.: с. 146-150. – ISBN 978-966-437-326-2
23.
Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте [Книга] : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
24.
Гаврилів О. Берег і брід [Книга] : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
25.
Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека [Книга] / Ян Елинек ; [пер. Е. Фиштейна]. – 2-е изд. – Прага : Артия, 1983. – 559, [1] с. : илл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex