Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Наджафгулиев Р.И. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджанской Республике [Дисертація] : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наджафгулиев Рафиг Ислам оглы ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013
2.
Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Юхименко В.В. Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Юхименко Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Никулин С.Л. Геоинформационная технология решения прогнозно-поисковых задач по комплексу геолого-геофизических и космических данных [Дисертація] : дисс. ... д-ра техн. наук : 04.00.05 / Никулин Сергей Леонидович ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т". – Днепропетровск, 2013
5.
Крашеніннікова А.А. Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
6.
Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
7.
Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
8.
Бурлуцький М.С. Закономірності локалізації германієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бурлуцький Микола Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
9.
Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
10.
Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
11.
Жорова А.М. Коефіцієнти переносу неідеальної плазми [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Жорова Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013
12.
Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадієвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
14.
Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
15.
Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
16.
Корлюк О.С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Корлюк Олександр Сергійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кіберн. ім. В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2013
17.
Климук Н.Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климук Наталія Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2013
18.
Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
19.
Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
20.
Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
21.
Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
22.
Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
23.
Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013
24.
Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013
25.
Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex