Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Kraus K. Dictionary of economic terms [Книга] / Kateryna Kraus, Natalia Kraus. – Poltava : Skytek, 2013. – 82, [2] p. – Bibliogr.: p. 83. – ISBN 978-966-7723-76-7
2.
Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів [Книга] : навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7
3.
Guk T.N. Research work " The development of a uniting language that is simple to learn, logical and perfect to use along with national languages". Language uniting LU (Lэnga - language, Unitэy - uniting) [Книга] / Tamara Guk ; transl. into English by Maria Isakova (PhD candidate in English literature, ass. prof. of the Nat. mining univ., Dnipropetrovsk). – Dnipropetrovsk : Grani PH, 2013. – 147, [2] p. : ill., tab. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 127-130. – ISBN 978-966-8841-86-6
4.
Морита А. Sony. Сделано в Японии [Книга] = Made in Japan. Akio Morita and Sony / А. Морита; Акио Морито при участии Эдвина М. Рейнголда и Мицуко Симомуры; пер. с англ. [О. Радынова, С. Щеглов]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 289, [1] с. – Пер.: Morita Akio. Made in Japan. Akio Morita and Sony. New York, 1986. - Указатель: 283-289. – ISBN 5-9614-0381-5
5.
Wer ist wer in den Deutsch-Russischen Beziehungen. 1991-2011 [Книга] = Кто есть кто в российско-германских отношениях. 1992-2011 / [Hrsg.: M.M. Lebedeva, Y. Porzgen ; leiter der Ubersetzer L.N. Grigorieva ]. – St. Petersburg : [s. n., 2011. – 290, [2] s. : ill. – (Petersburger Dialog = Петербургский диалог). – ISBN 978-5-9903443-2-7
6.
Панченко П.П. Аграрна історія України [Книга] : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
7.
Пучков А.А. Адольф Сонни, киевлянин [Книга] : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А. А. Пучков ; [послесл. А.Ю. Клековкина ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т пробл. современного искусства]. – Киев : Феникс, 2011. – 295, [1] с. : ил. – В кн. также публикации самого Адольфа Сонни. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-872-2
Содерж.: Рецензия на монографию Адольфа Сонни "О массилийских спорных вещах" (1889)/ Ф. Кауэр. Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого "Коринфский архитектурный орден" (1893)/ А. Сонни. Рецензия на "Латинско-немецкий школьный словарь" Й.М. Штовассера (1894)/ А. Сонни. Оназвании коринфского архитектурного ордена (1895)/ А. Сонни. К характеристике Диона Хрисостома (1898)/ А. Сонни. Рецензия на брошюру Ульриха Вилькена о греческой папирологии (1899)/ А. Сонни. Рецензия на книгу Карла Бюхера "Работа и ритм" (1900)/ А. Сонни. Горе и Доля в народной сказке (1906)/ А. Сонни
8.
Актуальні проблеми сучасного віршознавства [Книга] : зб. наук. праць конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Н.В. Костенко / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, В.С. Мальцев]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 278, [2] с., [5] арк. фотогр., [1] арк. портр. : фотогр., портр. – Бібліогр.: с. 261–278 та наприкінці ст.
9.
Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Книга] : навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 170-182. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-673-136-8
10.
Англійська мова для юристів-міжнародників [Книга] : навч. посібник / Батіна І.А. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-230. – ISBN 978-966-2609-37-0
11.
Матвієнко М.П. Архітектура комп"ютера [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-966-2609-25-7
12.
Чугаенко Ю.А. Афганистан в сердце моем [Книга] : первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю.А. Чугаенко. – Киев : Национальная академия управления, 2012. – 159, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 155-159. – ISBN 978-966-8406-68-3
13.
Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті [Книга] : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
14.
Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації [Книга] = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
15.
Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 687, [1] с. : табл. – Глосарій бухгалтерських термінів: с. 615-656. – Бібліогр.: с. 657-665. – ISBN 978-617-673-160-3
16.
Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень [Книга] : теорія і практика : монографія / Т.М. Сльозко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-294 та в дод. – ISBN 978-611-01-0426-5
17.
Божидарнік Н.В. Валютні операції [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 696, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: c. 583-587 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-154-2
18.
Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія [Книга] / Іван Діяк. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 182, [4] с. : мапи, іл. – ISBN 978-966-8352-42-3
19.
Козловский В. Восьмерка [Книга] : три рассказа и повесть / Владимир Козловский. – Киев : Киеворгстрой, 2012. – 99, [1] с.
20.
Галузеві накази Генерального прокурора України [Книга] : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
21.
Географічному факультету - 80 [Книга] / [Я.Б. Олійник та ін. ; за ред. Я.Б. Олійника] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-593-6
22.
Алієва-Барановська Глобальний бізнес [Книга] : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 558, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-611-01-0393-0
23.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Книга] / Кушнір В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. археології та етнології України, Одес. від-ня Нац. спілки краєзнавців України. – Одеса : КП ОМД, 2012. – 191,[1] с., [10] арк. іл. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-637-044-4
24.
Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
25.
Діловодство, яким воно має бути [Книга] : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex