Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
200-летие Бородинской битвы : Украина помнит... [Книга] / Фонд "Русский мир" ; Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова В.И. и др. ; под общ. ред. Е.В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 265, [2] с. : цв. ил. – Текст рос. и укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-15-4
2.
Civil society organizations in Ukraine: the state and dynamics (2002-2011) [Книга] : [survey report] / [prepared: Lyubov Palyvoda, Sophia Golota]. – Kyiv : CCC Creative Center, 2013. – 114, [3] p. : ill., tab. – ISBN 978-966-2022-48-0
3.
Rezervatia "Prutul de Jos" [Книга] / Gheorghe Postolache [et al.] ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Gradina Botanica (Inst.), Inst. de Zoologie. – Chisinau : [s. n.], 2012. – 152 p. : il., fot. – Рез. рус., англ. – Bibliogr.: p. 148-150. – ISBN 978-9975-53-153-5
4.
Гловацький І. Адвокатура Галичини: історія, розвиток, правовий статус (1772 - 1939 рр.) [Книга] = Adwokatura Galicji: historia, rozwoj, status prawny (1772 - 1939 r.) / Іван Гловацький. – Варшава : DRUK-INTRO S.A., 2012. – 880 с. – ISBN 978-83-935135-0-5
5.
Михальський Ю.А. Адміністративно-правова охорона права громадян на свободу об"єднання в Україні [Книга] / Юрій Анатолійович Михальський. – Київ : Юридичний світ, 2012. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 179-191. – ISBN 978-966-97131-6-2
6.
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти [Книга] / Міжн. рада з науки (ICSU) ; Ком. із системного аналізу при президії НАН України ; Світ. центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [та ін.] ; [відп. ред. В.Я. Шевчук ; наук. кер. проекту М. З. Згуровський]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-546-0
7.
Волгін С.О. Англійська мова для біологів [Книга] = English for biologists : навч. посібник / С.О. Волгін, М.С. Козолуп, Р.І. Комар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 246, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-613-834-0
8.
Малаков Д.В. Архітектор Григор"єв. Київський спадок [Книга] / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2010. – 187, [5] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 183-188. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 978-966-8825-64-4
9.
Малаков Д.В. Архітектор Осьмак [Книга] : нездолана шляхетність / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2012. – 181, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 173-180. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8825-71-2
10.
Єременко М. Блаженні гнані за правду: архімандрит Серафим (Тяпочкін) 1894-1982 [Книга] : життєпис, спогади духовних чад, проповіді / Микола Єременко. – Запоріжжя : Лана-принт ; Дике Поле, 2013. – 336, [2] с. : іл., мапи. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-2752-27-4
11.
Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
12.
Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
13.
Ковтун Н.Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх [Книга] : монографія / Н.Я. Ковтун. – Київ : Ін Юре, 2011. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-205. – ISBN 978-966-313-460-4
14.
Гусаров С.М. Вищий навчальний заклад МВС України [Книга] : монографія / С.М. Гусаров ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 321, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 307-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-44-3
15.
Відшкодування моральної та матеріальної шкоди [Книга] : навч. посібник / [Галянтич М.К. та ін.] ; за ред. М.К. Галянтича ; М-во освіти та науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 619, [2] с. – Бібліогр.: с. 598-615, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-487-9
16.
Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 605, [2] с. – Бібліогр.: с. 601-603. – ISBN 978-966-194-134-5
17.
Процевський В.О. Водне право України [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
18.
Гармонізація податкового законодавства: українські реалії [Книга] : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
19.
Гендер для медій [Книга] : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0
"Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії, тощо.
20.
Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога [Книга] : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
21.
Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть [Книга] = Wizytacje generalne cerkwi i monasterow unickiej eparchii wlodzimierskiej konca XVII - poczatku XVIII wieku: ksiega protokolow oraz inne opisy : книга протоколів та окремі описи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Укр. Католиц. ун-т, Гуманіт. ф-т ; заг. ред. та іст. нарис: Анджей Гіль, Ігор Скочиляс ; упоряд.: Анджей Гіль [та ін.]. – Львів ; Люблін : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – CXXXVIII, 279, [2] с. : табл., мапи, схеми. – Імен. та геогр. покажч.: с. 245-279. – Бібліогр.: с. CXV-CXXXII та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6259-1
22.
Іванишин В.А. Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині [Книга] / Іванишин Володимир Андрійович. – Чернігів : Десна, 2013. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-334. – ISBN 978-966-502-536-8
23.
Іванишин В.А. Геологія і перспективи нафтогазоносності Глинсько-Розбишівського валу [Книга] / Іванишин Володимир Андрійович ; [відп. ред. Л.П. Кононенко]. – Чернігів : Десна, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-502-538-2
24.
Ляхов Ю.В. Геологія корисних копалин [Книга] : підручник / Ю.М. Ляхов, М.М. Павлунь, С.І. Ціхонь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-963-7
25.
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) [Книга] = Economic-geological evaluation of of mineral deposits in Ukraine and problems of subsurface management (20 years of DKZ) : зб. наук. праць / Держ. коміс. України по запасах корисних копалин ; за ред. Г.І. Рудька ; [редкол.: О.П. Мітько та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2013. – 307, [1] с. : іл., табл. – Резюме та зміт парал. укр., рос., англ. - Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-399-481-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex