Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Федорова Т.М. Алгебро - логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федорова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
2.
Мироненко Н.Г. Будянський фаянс. Історія, художні особливості, персоналії (1887 - 2006) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Мироненко Надія Григорівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
3.
Котельнікова А.С. Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з топографічними неоднорідностями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Котельнікова Анна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013
4.
Толкач О.М. Геометризація родовищ пірофілітової сировини на основі комплексного врахування якісних показників покладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Толкач Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
5.
Гришко А.О. Гібридні методи машинного навчання в системах інтелектуальної обробки даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гришко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
6.
Виноградов В.Є. Декоративне мистецтво в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. XIX - 10-х рр. XX ст.: художньо-стилістичні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Виноградов Віктор Євгенійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
7.
Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
8.
Рябокінь Ю.М. Доменно-орієнтований метод та засіб конструювання програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Рябокінь Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
9.
Демінський П.В. Дослідження процесів інтеграції Si/AIIIBV RGB джерел білого світла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Демінський Петро Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
10.
Охманюк В.Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
11.
Олійник Н.В. Зменшення шкідливого впливу породних відвалів на довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Олійник Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
12.
Наконечний М.В. Ідентифікація об"єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
13.
Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
14.
Павлій В.О. Інтегрована інформаційна система екологічного моніторингу регіонального рівня [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлій Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
15.
Огірко О.І. Інформаційна технологія для визначення енергетичних характеристик поверхневих шарів металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Огірко Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
16.
Крик М.Р. Інформаційна технологія кольороподілу зображення на основі аналітичної моделі синтезу кольорів на відбитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крик Марія Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
17.
Ібаа Сауд Махмуд Ражаа Інформаційна технологія управління доступом до баз даних корпоративної інформаційної системи інструментальними засобами СУБД [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ібаа Сауд Махмуд Ражаа ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
18.
Тимчук О.С. Інформаційні технології керування поведінкою комп"ютерних персонажів на основі методів інтелекту, що розвивається [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тимчук Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Донецк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
19.
Ловягін В.С. Інформаційні технології критеріального виявлення атак в телекомунікаційних мережах критичного застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ловягін В"ячеслав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
20.
Мурга М.О. Інформаційні технології процесів інтрадей-трейдингу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мурга Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
21.
Пархоменко Г.А. Іспано-каталонський модерн: становлення і стильові прояви [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пархоменко Галина Анатоліївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
22.
Вольська С.О. Кераміка Західного Поділля кінця XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Вольська Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
23.
Мисак Т.В. Керування матричними перетворювачами з використанням ковзних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мисак Тарас Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
24.
Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013
25.
Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex