Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Щербіна Артем Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
2.
Акбаш К.С. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Акбаш Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
3.
Титаренко Е.Я. Аспектуальная категория фазовости и грамматическая семантика вида глагола в современном русском языке [Дисертація] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Титаренко Елена Яковлевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012
4.
Турка Т.В. Будова напівгруп відповідностей [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Турка Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
5.
Пагіря О.М. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942 - 1945 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
6.
Мегела К.І. Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекладах англомовних художніх творів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мегела Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
7.
Доліновська О.Я. Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Доліновська Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
8.
Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2013
9.
Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
10.
Фищук І.М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фищук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
11.
Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
12.
Шиянова І.М. Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шиянова Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
13.
Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
14.
Тимченко М.Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Тимченко Марина Дмитрівна ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2013
15.
Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
16.
Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
17.
Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
18.
Пожидаєва І.В. Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української й французької мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пожидаєва Ірина Валентинівна ; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – Горлівка, 2013
19.
Берегова О.А. Лінгвостилістичні та комунікативно-функціональні характеристики іспанської народної загадки [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Берегова Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
20.
Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку [Дисертація] : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
21.
Денисова Д.О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Денисова Дар"яна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012
22.
Новікова В.В. Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Новікова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
23.
Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
24.
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Троцан Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
25.
Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997-2010 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex