Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
2.
Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
3.
Бондзик О.В. Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондзик Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
4.
Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
5.
Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
6.
Щур Н.О. Драматургія і театральна публіцистика Я.А. Мамонтова в контексті ідейно-естетичних пошуків доби [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Щур Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
7.
Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
8.
Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
9.
Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013
10.
Лазько О.М. Засоби доказування у цивільному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазько Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
11.
Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
12.
Луняк Є.М. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Луняк Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
13.
Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013
14.
Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте (на материале произведений русских поэтов-прозаиков первой половины XX в.) [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлия Валентиновна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013
15.
Білоус Р.В. Метод створенння автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Білоус Роман Володиморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
16.
Зажицька М.О. Механізми формування треку ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Зажицька Маріанна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2013
17.
Жиганюк І.В. Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Жиганюк Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013
18.
Бойченко О.В. Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення [Дисертація] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бойченко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
19.
Єфіменко А.А. Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Єфіменко Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
20.
Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2013
21.
Йовенко А.В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Йовенко Артем Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
22.
Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013
23.
Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мнчникова. – Одеса, 2013
24.
Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
25.
Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,