Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Шинкаренко І.В. Аналіз енергетичної і структурної захищеності інформаційних сигналів у каналах відомчих радіотехнічних систем зв"язку і способи її підвищення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шинкаренко Іван Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
2.
Куриляк А.О. Асимптотичні властивості випадкових степеневих рядів в крузі і просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Куриляк Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
3.
Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
4.
Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
5.
Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
6.
Гречаніна Ю.Б. Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів C677T MTHFR, A66G MTRR на клінічні прояви мітохондріальних дисфункцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.15 / Гречаніна Юлія Борисівна ; М-во охорони здоров"я України ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012
7.
Мацишина З.А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мацишина Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
8.
Дьоміна В.В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2012
9.
Даниленко О.В. Відносини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
10.
Удовиченко К.М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви (Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Удовиченко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
11.
Лукаш К.В. Властивості розв"язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лукаш Катерина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
12.
Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
13.
Безсуднов І.В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протікання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2012
14.
Горкавенко Т.В. Вплив температури на електронну структуру в об"ємі та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Горкавенко Тетяна Василівна ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012
15.
Коваль С.М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
16.
Якуцени С.П. Геолого-геохимические закономерности распространения углеводородного сырья с потенциально-токсическими свойствами компонентов-примесей [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра геол.-минералогических наук : 25.00.36 / Якуцени Сергей Павлович ; [ФГУП "ВНИГНИ"]. – Москва, 2012
17.
Гуляєва О.О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Гуляєва Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
18.
Кузюк О.М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х - 1930-ті рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузюк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
19.
Передерій С.М. Детектив 20-30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
20.
Щоголев С.А. Деякі задачі теорії коливань для диференціалних систем, які містять повільно змінні параметри [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Щоголев Сергій Авенірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
21.
Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012
22.
Конорева О.В. Дія проникаючої радіації на оптичні та електрофізичні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Конорева Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012
23.
Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руда Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
24.
Абдулахад А К.Ф. Дослідження впливу мультипробіотиків групи "Симбітер" на секреторну функцію шлунка у щурів в умовах тривалої гіпергастринемії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Абдулахад Кусай Ф. Абдулахад ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
25.
Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex