Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Оруэлл Дж. 1984 [Книга] : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. : В. Голышева, Л. Беспаловой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-064728-6
2.
De Angelis Are you the one for me? [Книга] / Barbara De Angelis. – [Tegeran : Naslenowandish, 2005. – [520] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. опис зробл. частково за допомогою Інтернету. – ISBN 964-412-011-7
3.
Calculus [Книга] : [навчальний посібник]. – [7-е вид.]. – [Тегеран : Новатори, лідери, 2005. – [656] c. : іл., табл. – Видання перс. мовою .- Бібліогр. опис. здійснено частково за допомогою Інтернету. – Бібліогр.: с. 656. – ([Публікації новаторів ; 409]). – ISBN 964-486-259-7
4.
Ivanov V.A. Coastal zone resources management [Книга] = Природокористування в прибрежній зоні моря / V.A. Ivanov, E.M. Igumnova, I.E. Timchenko ; National academy of sciences of Ukraine ; Marine hydrophysical institute. – Kyiv : Akademperiodyka, 2012. – 304 p. : fig. – Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". – Bibliogr.: References: p. 291-300. – ISBN 978-966-360-192-2
5.
Toloui M. From Lenin to Putin [Книга] / Mahmoud Toloui. – Tehran : Tehran publ. co, 2007. – [537] p. – Текст перською мовою. – ISBN 978-964-5609-94-6
6.
Pye D. Move up [Книга] : advanced : practice book / Diana Pye, Simon Greenall. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 94, [2] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29777-5
7.
Greenall S. Move up [Книга] : advanced : student"s book / S. Greenall; Simon Greenal ; ed. consult.: Bridget Green, James Hunter. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 139, [1] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29776-7
8.
Karpachova N.I. Speech of the Ukrainian parliament commissioner for human rights Nina Karpachova at tre presentation of the annual report to the Parliament of Ukraine on the state of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine, 7 February 2012 [Брошура] / [editor O. Kuzmina ; page-proof : M. Borshch, S. Bogdanets]. – Kyiv : Ombudsman of Ukraine, 2012. – 28 p. – ISBN 966-7855-00-07
9.
Universitas Libera Ucrainensis [Книга] : 1921-2011 / [упоряд.: У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко]. – Munchen : Ukrainische Freie Universitat, 2011. – XXII, [1], 828 S. – (Varia / Ukrainische Freie Universitat ; Bd. 56). – ISBN 978-3-928687-65-2
10.
Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп [Книга] / О.Ю. Шмидт. – Изд. 3-е. – Москва : Либроком, 2010. – 179, [7] с. – (Физико-математическое наследие: математика (алгебра)). – ISBN 978-5-397-00954-6
11.
Активізація когнітивних процесів у спілкуванні [Книга] : методичний посібник / [Казміренко В.П. та ін.] ; за ред. В.П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2011. – 268 с. : табл. – Бібліогр.: с. 263-264 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-8063-99-61
12.
Гаврилюк В.А. Архитектоника системы категорий развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 3). – ISBN 978-966-8424-75-5
13.
Безпека авіації [Книга] / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, І.П. [та ін.] Білокур; [В.П. Бабак та ін.] ; за ред. В.П. Бабака. – Київ : Техніка, 2004. – 584 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-583. – ISBN 966-575-171-9
14.
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Книга] : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
15.
Благородний вимір наукового подвижництва [Книга] : збірник наукових праць / Л.М. Борисова [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
16.
Брестская крепость. Война и мир [Книга] / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
17.
Валентин Степанович Підгорський [Книга] : [біобібліографія] / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; [авт. вступ. ст. Н.К. Коваленко ; укл. : О.В. Андрієнко, Л.А. Хоменко]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 128 с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-188-5
18.
Честертон Г.К. Вечный человек [Книга] : перевод с англ. / Гилберт К. Честертон. – Москва : Лепта-Пресс, 2003. – 659, [13] с. – (Религиозно-философская серия "Испытание мудростью" / ред. О. Голосова ; вып. 8). – ISBN 5-98194-011-5
19.
Карпачова Н. Виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 14 січня 2011 року, 7 лютого 2012 року [Книга] = Выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой во время представления в Верховной Раде Украины Ежегодных докладов о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 14 января 2011 года, 7 февраля 2012 года / Н. Карпачова. – Київ : Омбудсман України, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 966-7855-00-07
20.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Дніпропетровська область / [Андрущенко В.П. та ін. ; редкол. : Шрамко Я.В. (гол.), Поляков М.В., Романенко М.І. та ін. ; ред. рада : Кремень В.Г. (гол.), Андрущенко В.П., Губерський Л.В. та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2011. – 295 с. – Бібліогр.: с. 284-295. – ISBN 978-966-316-301-7
21.
Від Магдебурга до твого міста: очима тих, хто небайдужий [Книга] / [ред. : Л. Кудіна, С. Герасимчук, Є. Рибчинський та ін.]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2157-69-7
22.
Віталій Григорович Дончик [Книга] / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [авт. вступ. ст. П.В. Іванишин ; уклад. : Л.П. Сокіл, Т.В. Посудневська]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 104 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-194-6
23.
Павленко В.О. Вступ до магнетохімії [Книга] : навч. посібник для студ. спец. "Неорганічна хімія" та "Фізична хімія" / В.О. Павленко, І.О. Фрицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 167 с. : табл. – Бібліогр.: с.165-166. – ISBN 978-966-439-496-0
24.
Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький. – Київ : Техніка, 2003. – 455 с. : іл., табл. – 70-річчю заснування Національного авіаційного університету та 100-річчю світової авіації. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 966-575-081-X
25.
Трохимчук Р.М. Дискретна математика [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8
Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex