Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Бицюра Ю.В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ю.В. Бицюра ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012
2.
Шатковська К.В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шатковська Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
3.
Репетацька Г.С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Репетацька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
4.
Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Недибалюк О.А. Властивості плазмово-рідинних систем зі зворотно-вихровим та поперечним потоками газу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Недибалюк Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
7.
Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
8.
Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
9.
Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012
10.
Пащенко В.В. Державно-політична діяльність О. Шліхтера в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пащенко Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
11.
Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
12.
Федоришин Є.П. Журналістська об"єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
13.
Покачалова А.Г. Забезпечення зобов"язань в міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Покачалова Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
14.
Калашнікова Л.В. Збереження рідкісних видів деревних рослин у квазіприродних екосистемах Правобережного Лісостепу (на прикладі дендропарку "Олександрія") [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашнікова Людмила В"ячеславівна ; КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2011
15.
Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
16.
Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
18.
Костюк М.М. Лінгвопоетичні особливості французького символізму кінця XIX - початку XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Костюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
19.
Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012
21.
Криштопа О.М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Криштопа Оксана Миколаївна ; М-во науки та освіти, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
23.
Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
24.
Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
25.
Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex