Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Кандаурова Н.В. Ca2+ - індуковані зміни мембранного потенціалу мітохондрій міометрія щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кандаурова Наталія Вадимівна ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011
2.
Звягін О.С. Автогенераторні засоби контролю вологості нафтопродуктів на основі конденсаторних циліндричних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Звягін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
3.
Мазурок Т.Л. Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Мазурок Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічних ун-т. – Одеса, 2012
4.
Бицюра Ю.Р. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
5.
Кокарєва Я.А. Аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь конгруенцій першого порядку прямих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Кокарєва Яна Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
6.
Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
9.
Ліщина Н.М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам"яті з впорядкованим доступом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ліщина Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцьк. ін-т розвитку людини вищого навч. закладу " Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Луцьк, 2012
10.
Мухлинін С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
11.
Маньовська О.А. Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються у світлотехніці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05. 09. 07 / Маньовська Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2012
12.
Ральченко К.В. Властивості реалізацій і гладкі наближення фрактальних та мультифрактальних процесів і полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
14.
Маляр В.О. Геологічна модель Кобзівського родовища на основі комплексування даних сейсморозвідки та промислової геофізики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Маляр Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Моторіна А.С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.02 / Моторіна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
16.
Слободенюк А.О. Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ,,. канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слободенюк Артур Олексійович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011
17.
Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
18.
Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
19.
Кравець С.В. Деформографічний моніторинг сейсмотектонічних процесів у зоні Берегівського горбогір"я [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геол. наук : 04.00.22 / Кравець Сергій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Крикун В.А. Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крикун Вікторія Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угрупованнях безхребетних (Invertebrata) національного парку "Бюкк" (Угорська Республіка) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Варга Янош ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
23.
Тимощук В.М. Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.09 / Тимощук Віктор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
24.
Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
25.
Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Савинська Інна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex