Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
2.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
3.
Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Черпіта Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
4.
Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Іванченко О.В. Видавництво "Веселка": особливості становлення, функціонування й розвитку (1934-2010 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Іванченко О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
7.
Фіть Л.В. Видавництво "Сіяч" в історії української видавничої справи (1917-1920 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Фіть Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Денисенко Н.В. Відтворення емфази в англо-українських художніх перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Денисенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Довганчина Р.Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в українських та російських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Довганчина Р.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
10.
Колесник Р.С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі перекладів творів німецькомовних авторів XX столяття) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Колесник Р.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
11.
Корінчак Л.М. Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Корінчак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
12.
Вятчанінов О.В. Властивості розв"язків дискретної системи Вольтерри [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Вятчанінов О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
14.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
17.
Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Юрковська М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
18.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Котенко В.М. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача в адміністративному судочинстві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Котенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
23.
Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Миролюбенко Г.А. Інформаційна етика в просторі сучасних комунікативних процесів (філософсько-етичний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Миролюбенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
25.
Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex