Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Нгуен Тхань Хай Автоматизація керування хвильовою електростанцією з гнучкими енергопоглинаючими елементами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Нгуен Тхань Хай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
2.
Щокін В.П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Щокін Вадим Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012
3.
Станкевич О.М. Акустико-емісійне діагностування типів руйнування конструкційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Станкевич Олена Михайлівна; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012
4.
Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак Архітектура та методи проектування спеціалізованих процесорів на основі пам"яті з впорядкованим доступом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
5.
Шатковська К.В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шатковська Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
6.
Репетацька Г.С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Репетацька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
7.
Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
8.
Лющенко М.О. Взаємодія електромагнітного випромінювання з багатошаровими наночастинками та нанопокриттями: прямі і обернені задачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Лющенко М.О.; Максим Олександрович ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Нац. академії наук України. – Київ, 2012
9.
Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. . канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
10.
Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
11.
Сидоренко К.М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сидоренко Костянтин Миколайович ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011
12.
Дідківська Г.Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАНУ, Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2011
13.
Покачалова А.Г. Забезпечення зобов"язань в міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Покачалова Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
14.
Сергієнко В.В. Інваріанто-орієнтована інформаційна технологія незалежної верифікації програмного забезпечення інформаційно-керуючих систем критичного застосуваня [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
15.
Мінаєва Ю.І. Інформаційна інтелектуальна технологія формування портфелю цінних паперів в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мінаєва Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
16.
Кульчицька Х.Б. Інформаційна технологія корекції зображення на основі моделі перетворення колірних даних у видавничій системі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кульчицька Христина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2012
17.
Федчишин Р.А. Інформаційні технології активізації процесу навчання з використанням когнітивної моделі інтелектуального агента [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федчишин Роман Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2012
18.
Пузиренко О.Ю. Комп"ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовленні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пузиренко Олександр Юрійович ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012
19.
Закржевський О.Ю. Комплексна переробка та утилізація хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Закржевський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – Львів, 2011
20.
Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
21.
Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
22.
Романюк О.В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп"ютерної графіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
23.
Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кофман Борис Якович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012
24.
Криштопа О.М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Криштопа Оксана Миколаївна ; М-во науки та освіти, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
25.
Бондарчук В.О. Музичне життя Черкащини XIX - початку XX століття у контексті становлення професіоналізму в музичній культурі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондарчук Віктор Олексійович ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex