Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
2.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
3.
Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
4.
Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Черпіта Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва Анна Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Коваленко О.О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв"язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Коваленко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Іванченко О.В. Видавництво "Веселка": особливості становлення, функціонування й розвитку (1934-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Іванченко Оксана Володимирівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
10.
Фіть Л.В. Видавництво "Сіяч" в історії української видавничої справи (1917-1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Фіть Людмила Володимирівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
11.
Пашкевич М.Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Пашкевич Марина Юхимівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
12.
Денисенко Н.В. Відтворення емфази в англо-українських художніх перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Денисенко Надія Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Довганчина Р.Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в українських та російських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Довганчина Руслана Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
14.
Колесник Р.С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Колесник Р.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Корінчак Л.М. Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Корінчак Любов Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Ральченко К.В. Властивості реалізацій і гладкі наближення фрактальних та мультифрактальних процесів і полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Вятчанінов О.В. Властивості розв"язків дискретної системи Вольтерри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Вятчанінов Олександр Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
18.
Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
19.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Самойленко О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Самойленко Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т будівництва і і архітектури. – Київ, 2011
22.
Ковров О.С. Геомеханічне обгрунтування параметрів стійких укосів кар"єрів в складноструктурному масиві м"яких порід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Ковров Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навчальнальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ, 2011
23.
Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Юрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
25.
Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,