Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савчук О.М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.04 / Савчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
3.
Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
4.
Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
5.
Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
7.
Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
11.
Кирилич В.М. Задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кирилич В.М. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Барматова С.П. Информационно-коммуникативное пространство политики как предмет теоретико-социологической рефлексии [Дисертація] : дисс. д-ра социолог. наук : 22.00.01 / С.П. Барматова ; КНУТШ. – Киев : [Б. и.], 2010
14.
Рудик М.П. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.09 / Рудик М.П. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
15.
Кондратюк Ю.Ю. Імунохімічне дослідження тирозил-тРНК синтетази ссавців та її участі в імунопатогенезі дилятаційної кардіоміопатії [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.09 / Кондратюк Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
16.
Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
17.
Переломова О.С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспетки [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.01 / Переломова О.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
18.
Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Шапіро О.О. Логічний аналіз конфлікту [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.06 / Шапіро О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Коржик В.П. ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математ. ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009
23.
Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
24.
Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,