Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Олійник В.В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упорядкування середовища у гнучких комп"ютерно-інтегрованих системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Олійник В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Киров, 2011
3.
Улітко О.В. Акустоемісійна інформаційно-вимірювальна система статистичної діагностики вузлів електротехнічного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Улітко О.В. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011
4.
Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011
5.
Туляков Д.Н. Асимптотики решений рекуррентных соотношений [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 / Туляков Д.Н. – Москва, 2010
6.
Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011
8.
Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі українськомовних видань) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
11.
Оришечко Т.А. Відтворення вигукової лексики в художньому перекладі (англо-український та українсько-англійський напрямки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Оришечко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Образцов С.В. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеляновича-Павленка (1878-1952 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Образцов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Арутюнян Л.В. Вірменська Церква в Криму: історія та національно-релігійна ідентичність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Арутюнян Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
14.
Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
15.
Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
16.
Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Мельничук М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельничук М.Д. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011
18.
Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
19.
Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
20.
Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Кондратюк О.В. Геоінформаційне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кондратюк О.В. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
22.
Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011
23.
Довгань А.О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії (XVII - перша чверть XVIII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Довгань А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Паращук О.П. Динаміка авторитету в давній українській літературі (на матеріалі ораторсько-проповідницької прози XI - початку XVII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Паращук О.П. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
25.
Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex