Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011
2.
Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
3.
Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010
4.
Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Янчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи в Польщі та Греції) [Дисертація] : дис. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
6.
Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Омельченко А.М. Геологічна позиція та формаційна приналежність сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку Українського щита [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Омельченко А.М. ; КНУТШ, Геологічний факультет. – Київ, 2011
8.
Андрєєва О.О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази бентонітових глин України [Дисертація] : дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Андрєєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010
10.
Довгань А.О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії (XVII - перша чверть XVIII ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософських наук : 09.00.05 / Довгань А.О. ; Тернопільський національний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011
11.
Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
12.
Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі [Дисертація] : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2011
13.
Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.05 / Клименко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011
15.
Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.06 / Оберемок В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011
16.
Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) [Дисертація] : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
17.
Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
18.
Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
19.
Жураківський Р.О. Конформаційні властивості елементарних структурних ланок нуклеїнових кислот: неемпіричне квантово-механічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Жураківський Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ України. – Київ, 2009
23.
Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.02 / Пугач С.О. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010
25.
Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжкової традиції [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,