Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
2.
Крисанова Н.В. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями головного мозку щурів за умов гіпергравітації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Крисанова Н.В. ; НАНУ ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011
3.
Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
4.
Вакуленко О.В. Амфотерные примеси и фоточувствительные спектры полупроводников [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
5.
Багров А.А. Анализ транспланковских столкновений частиц в нетривиальных фоновых метриках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Багров А.А. ; Российская Академия Наук ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011
6.
Зиганшина Ч.Р. Асимметрия в структуре концептов ШКОЛА и SCHOOL и их номинаций в русском и английском языках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Зиганшина Ч.Р. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011
7.
Швець О.А. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Швець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Данилів С.І. Вивчення стану основних клітинних і гуморальних факторів імунної системи Cyprinus Carpio L. під впливом іонів свинцю та хрому [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Данилів С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
10.
Цибуляк А.Г. Військово-політичний аспект зовнішньополітичної стратегії Російської Федерації в Європі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Цибуляк А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
11.
Левченко А.А. Влияние граничных условий на акустоэлектронное взаимодействие в слоистых структурах типа пьезоэлектрик - полупроводник [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Левченко А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
12.
Шайкевич И.А. Влияние состояния поверхности на измеряемые спектральные зависимости оптических постоянных и электронные параметры металлов и сплавов [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Шайкевич И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
13.
Остапец Н.Н. Влияние фосфорилирования на структурно-функциональные свойства гистонов в условиях воздействия облучения и защиты серотонином [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Остапец Н.Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
14.
Фалько Г.Л. Внедрение атомных частиц в твердые тела при предельных режимах облучения [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Фалько Г.Л., М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
15.
Полетай В.М. Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі у коропа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Полетай В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Робур Л.И. Генерация оптический второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
17.
Янчук О.Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Янчук О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
18.
Павлова О.О. Геохронологія діафторинно змінених палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.02 - геохімія / Павлова О.О. ; НАН України, Ін-т геохім., мінералог. та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011
19.
Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г. В. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
21.
Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Толюпа С.В. Дослідження функціонування інфокомунікаційних мереж нового покоління на основі інтелектуальних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Толюпа С.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
23.
Старокожева М.С. Достеменність людського буття: трансцендентальна можливість Н. Аббаньяно та секуляризація і віра Дж. Ваттімо [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Старокожева М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
25.
Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex