Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кузнєцова Т.В. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Чабак Л.А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Чабак Л.А. ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2010
3.
Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
4.
Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
5.
Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Науменко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Войціцька І.В. Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923-1937 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Войціцька І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Біла К.В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Біла К.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
8.
Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010
11.
Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; НАНУ, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2010
13.
Білан М.Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Білан М.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Васильєва І.В. Людина у релігійному вимірі: методологічні аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Васильєва І.В. ; КНУТШ, Філософ. ф-т, К-ра релігієзнавства. – Київ, 2010
15.
Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; Донецьк. юрид. ін-т Луганського держ. у-ту внутр. справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010
16.
Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
17.
Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування [Дисертація] : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
18.
Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Джемилева А.А. Поэтика повествования в крымскотатарском рассказе 70-80 годов XX века [Дисертація] : дисс. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Джемилева А.А. ; МОНУ, Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2010
20.
Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010
23.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Амінова Ольга В"ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
24.
Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,