Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Білик С.М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Білик С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Босик З.О. Архетипові мотиви весільної обрядовості середньої Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція [Автореферат] : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Босик З.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
3.
Бойко О.Г. Архітектура мурованих синагог Правобережної України 16 - 20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бойко О.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
4.
Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010
5.
Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук : 01.01.05. / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01., 10.01.06 / Науменко Н.В.; Науиенко Н.В. ; МОНУ ; КНТШ. – Київ, 2010
8.
Нестерчук І.К. Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі території Житомирської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Нестерчук І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Якуцени С.П. Геологические условия накопления углеводородного сырья с токсическими свойствами компонентов [Автореферат] : автореф. ... д-ра геолого-минералог. наук : 25.00.36 / Якуцени С.П. ; Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. – Москва, 2010
10.
Лясковська С.Є. Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом Епюра n - простору [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лясковська С.Є. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2010
11.
Строкань О.В. Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Строкань О.В. ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2010
12.
Біла К.В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.05. / Біла К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010
14.
Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010
15.
Фрейхат Ахмад Дослідження методів маршрутизації з конверсією довжини хвилі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Ахмад Мохаммад Мустафа Фрейхат ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
16.
Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
17.
Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
18.
Лукашенко А.І. Есхатологічні очікування та їх вплив на суспільно-трансформаційні процеси в Європі XV - XVII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Лукашенко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Генкін О.М. Еталонні джерела оптичного випромінювання на основі явища електричного пробою у P-N- структурах на карбіді кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Генкін О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
20.
Туркевич Д.В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04. / Туркевич Д.В. – Київ, 2010
21.
Бліхар М.М. Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах членства в ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Бліхар М.М. ; НАНУ, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин. – Київ, 2010
22.
Єгорова С.Ю. Імунологічна реактивність у хворих на неспецифічний виразковий коліт з різним ступенем дисбактеріозу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09. / Єгорова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
23.
Щербак Т.Л. Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання організацій у штатному і нештатному режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Щербак Т.Л. ; НАУ. – Київ, 2010
24.
Уткіна Т.Ю. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Уткіна Т.Ю. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2010
25.
Музика Д.В. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Музика Д.В. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,