Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011
2.
Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011
3.
Кулинский В.Л. Асимметрия критического поведения жидких систем [Дисертація] : дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.14 / Кулинский В.Л. ; КНУТШ. – Киев, 2011
4.
Боровий М.О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d - металів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боровий М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Шейко Н.Л. В"язкопружні властивості льоду в околі точки плавлення [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Шейко Н.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Заярний О.А. Відповідальність в організаційно-господарських відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Заярний О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
10.
Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Роксолана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
11.
Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
12.
Старокожева М.С. Достеменність людського буття: трансцендентальна можливість Н. Аббаньяно та секуляризація і віра Дж. Ваттімо [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Старокожева М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
14.
Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Євгена Плужника, Івана Дніпровського та Юлана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Привалова С.Ф. Журнали "Українська хата" (Київ, 1909-1914) та "Нова Україна" (Прага, 1922-1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та особливостей публіцистики Микити Шаповала [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Привалова С.Ф. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
16.
Мурсалимов М.Х. Исследование колебаний составных пьезовибраторов с учетом демпфирующих свойств резиновых элементов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мурсалимов М.Х. ; Киевский научно-исследовательский ин-т гидроприборов. – Киев, 1987
17.
Цимбаленко Є.С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові концепції, правові складники та галузева структура [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Є.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
18.
Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) [Дисертація] : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; Академия наук УССР ; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1984
19.
Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття [Дисертація] : [дис. ... канд. філолог. наук] / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології, К-ра історії укр. літератури і шевченкознавства. – Київ, 2011
20.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
23.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
25.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,