Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) [Автореферат] : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011
2.
Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
3.
Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
4.
Лобода Ю.А. Відтворення експресивних засобів політичних промов українською мовою (на матеріалі публічних виступів політиків Великої Британії та США) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лобода Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
5.
Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Яковенко Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Боровинський І.М. Відтворення образної своєрідності поезій англійських та американських романтиків в українських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд філологічних наук : 10.02.16 / Боровинський І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
7.
Лосєв Ф.В. Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лосєв Ф.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011
8.
Домінюк Т.І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Домінюк Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
9.
Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
10.
Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
11.
Будник О.А. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі фторопласту-4 та модифікованого вуглецевоволокнистого наповнювача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Будник О.А. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
12.
Андрєєва О.О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази бентонітових глин України [Автореферат] : автореф. дис. .... канд. геологічних наук:04.00.19 / Андрєєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
14.
Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011
15.
Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філологічних наук:10.02.05 / Клименко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011
18.
Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Оберемок В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
19.
Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) [Автореферат] : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Берсірова О.Л. Елекрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Берсірова О.Л. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
21.
Шульга Т.Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для маловуглецевої сталі та алюмінію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шульга Т.Ф. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
22.
Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
23.
Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соловйов О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
24.
Воробйов С.Г. Захист територій, прилеглих до породних відвалів, від надходження забруднювальних речовин (на прикладі Луганської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Воробйов С.Г. ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011
25.
Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,