Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.02.04 / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009
4.
Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії) [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
7.
Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів [Автореферат] : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
10.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. [Автореферат] : автореф. . д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
13.
Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009
14.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Димов В.С. Інформаційна підтримка прийняття рішень для медико-генетичної консультації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Димов В.С. ; М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
16.
Разіцький В.Й. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки(1945-1960рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Разіцький В.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
19.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
20.
Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
21.
Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
22.
Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
23.
Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глибовець А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
25.
Чернявський А.В. Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернявський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex