Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
3.
Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Патик В.В. В"ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог ( 1910-1983 рр. ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Патик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
5.
Сумарюк М.І. Вільні напівгрупи та групи, що породжуються функціональними перетвореннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сумарюк М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Жовта Н.М. Власна назва в українській художній прозі про Київську Русь [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жовта Н.М. ; КНУТШ. – Умань, 2010
7.
Кузьменко Е.В. Восстановление суточного ритма некоторых показателей кроветворения и иммунитета после радиационного воздействия [Дисертація] : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Кузьменко Е.В. ; Акад. мед. наук Украины ; Государст. учережд. "Ин-т мед. радиолог. им. С.П. Григорьева". – Харьков, 2010
8.
Кокайло В.С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ti [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кокайло В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Варбанець С.П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних псевдовипадкових чисел [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець С.П. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т мат., екон. і механіки. – Одеса, 2010
12.
Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010
13.
Негадайлов П.А. Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Негадайлов П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво [Дисертація] : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009
16.
Кикоть В.М. Декодування та відтворення підтексту як складника поетичного макрообразу (на матеріалі поезії Роберта Фроста та її перекладів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кикоть В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток раннього і високого середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
18.
Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010
20.
Небукін В.О. Економіко-математичні методи та моделі дослідження ринків [Дисертація] : дис. ... канд. екон. аук : 08.00.11 / Небукін В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
23.
Макеєв К.С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких фармацевтичних текстів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мусієнко А.В. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex