Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (2), ніколу (2), цинку та купруму (2) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex - оцінок в моделях регресії з похибками у змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Гонтар О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теор. ймовірностей і математ. статистика / Шкляр С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009
5.
Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
6.
Курилюк В.В. Взаємодія п"єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 - шаруватий напівпровідник [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : спец.: 01.04.07 -фізика тв. тіла / Курилюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Кравчук В.П. Вихрові стани наномагнетиків [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Кравчук В.П.; НАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008
9.
Тараненко Ю.К. Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи розробки та впровадження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Тараненко Ю.К.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
10.
Чейлитко Н.Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв"язків словоформ [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.01. - укр. мова / Чейлитко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Ковальчук С.М. Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец.: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Ковальчук С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Ганіфаєв Рашад Аріф Огли Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Ганіфаєв Рашад Аріф Огли.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
13.
Чеберкус Д.В. Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.03. - економ. та упр. нац. гос-вом / Дмитро Вікторович Чеберкус ; НАНУ, Центр дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2009
14.
Правільєв О.В. Державний механізм стимулювання економічної активності населення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.03. - екон. і упр. нац. гос-вом / Правільєв О.В. ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009
15.
Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Пучко-Колесник Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец.: 26.00.01 - теор. та іст. культури / Пучко-Колесник Ю.В. : Нац. муз. академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
19.
Шалапко Ю.І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.02.04. - тертя та зношування в машинах / шалапко Ю.І. ; МОНУ ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
20.
Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
21.
Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009
22.
Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009
23.
Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
24.
Садовник О.О. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту [Автореферат] : (за матеріалами преси та сайтів інформаційної мережі Інтернет) :автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец.: 27.00.06 - прикладні соціально-комунікац. технол. / Садовник О.О. : КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Борцов О.В. Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у високовольтних установках [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Борцов О.В.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex