Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Шульгін С.К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шульгін С.К. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
2.
Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
4.
Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009
5.
Пономаренко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пономаренко Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Внучко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Якубовський Д.А. Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино в рамках теорії мінімального розширення стандартної моделі [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Якубовський Д.А. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2009
10.
Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
11.
Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Патик В.В. В"ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Патик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
14.
Денисюк Р.О. Взаємодія твердих розчинів Cd 1-х Mn х Te з іодвмісними (I 2 - метанол, I 2 - диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2 -НI - розчинник) травильними композиціями [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Денисюк Р.О. ; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
15.
Турбай Н.А. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Турбай Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Луньова О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Луньова О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
17.
Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Качинська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
19.
Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Кадук О.В. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кадук О.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
21.
Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бережний С.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Кам"янець А.Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кам"янець А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Когут О.П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх застосування в варіаційних еліптичних задачах [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Когут О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Задорожна Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Бурлова-Васильєва Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex