Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Пономаренко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пономаренко Є.В. ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009
2.
Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса (Сводка и обобщение гидрогеологических материалов). Ч.2. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Арт [Дисертація] : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935
4.
Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса. Ч.4. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Рубжанско-Лисичанского района [Дисертація] : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935
5.
Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук :07.00.01 / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Грабчук Г.П. Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Грабчук Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Бурлова-Васильєва Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Каниболоцкий П.М. Геология Криворожского железорудного бассейна. [Дисертація] : Дис... докт.наук: / Каниболоцкий П.М.; Ин-т геологических наук АН УССР. – К., 1944
10.
Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. [Дисертація] : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гура К.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953
11.
Мотриченко В.М. Державне підприємство в системі ринкових відносин [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мотриченко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Шамрай В.В. Державно-правові погляди Миколи Міхновського [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Шамрай В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Скляр В.М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці 20 - початку 21 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Скляр В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Паланичко О.В. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009
15.
Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Паталаха В.Ф. Інтеграції громадян в соціально-політичному розвитку суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Паталаха В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Тригуб О.В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Тригуб О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Каптаренко-Черноусова Киевский ярус и элементы его палеогеографии. [Дисертація] : Дис... наук: / Каптаренко-Черноусова О.К.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1946
19.
Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Толчеєва Т.С. ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2009
20.
Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010
22.
Слатвицька А.В. Міжнародний захист економічних прав жінок [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.11 / Слатвицька А.В. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2010
23.
Скрильник О.О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.11 / Скрильник О.О.; Стрильник О.О. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2010
24.
Волошко Ю.А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення [Дисертація] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Волошко Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
25.
Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex