Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Шабликіна О.В. 3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.03 / Ольга Валинтинівна Шабликіна; КНУТШ. – Київ, 2006
2.
Пласконь А.С. 3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пласконь А.С. – Київ, 2009
3.
Яблонська В С. Mg2+, Са2+ - АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 03.00.04 / Світлана Вікторівна Яблонська; КНУТШ. – Київ, 2006
4.
Стьопочкіна М.В. ( Min, max )-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та додатна визначеність квадратичної форми Тітса [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стьопочкіна М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
5.
Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Володимир Миколайович Бєляєв; КНУТШ. – Київ, 2006
6.
Лісневський Р.В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.12 / Ростислав Валерійович Лісневський; МОН України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006
7.
Чалий С.Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Чалий С.Ф.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
8.
Верещагін І.І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп"ютерних професійних тренажерів широкого призначення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Верещагін І.І.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007
9.
Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
10.
Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
11.
Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
12.
Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Акімова В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
13.
Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Віталій Миколайович Раздайбедін; КНУТШ. – Київ, 2006
14.
Чубик Р.В. Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чубик Р.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
15.
Борячок В.М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Борячок В.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
16.
Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.04 / Ольга Федорівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
17.
Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лагода О.С.; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007
18.
Смуток Л.В. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у 15-18 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01-історія України / Смуток Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
19.
Бакуменко Б.В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Бакуменко Б.В. ; МОНУ ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008
20.
Магльована Т.В. Адсорбція молібдену(6), вольфраму( 6) та ванадію (5) на поверхні модифікованих силікагелів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Магльована Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
21.
Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006
22.
Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
23.
Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Бровін О.Ю. Активація поверхні відпрацьованних оксидних рутенійово-титанових анодів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.06 / Олександр Юрійович Бровін; Нац. техн. ун-т "Харьківський політехн. ін-т". – Харків, 2006
25.
Лозко Г.С. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.12 / Лозко Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex