Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Пустова С.В. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування CALL- центрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Пустова С.В.; НАНУ, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
5.
Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Білун С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Шемаєва Г.В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Шемаєва Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
7.
Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
8.
Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009
9.
Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
10.
Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009
11.
Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008
12.
Фаяд А.Ш. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в"язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. :спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Фаяд А. Ш. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009
13.
Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля землі комбінованим методом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.24.01 -геодезія. фотограмметрія та картографія / Голубінка Ю. І. ; Мін.освіти і науки України ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008
14.
Захаренко О.В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об"єктах хімічної промисловості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Захаренко О. В. ; Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Харків, 2009
15.
Микитин І.П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец.05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Микитин І.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
16.
Мошинська А.В. Влив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Мошинська А.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
17.
Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П. М. ;КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009
19.
Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009
20.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
21.
Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
22.
Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук. :спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Древецький В.В. Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в"язкості та густини нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. : спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Древецький В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009
24.
Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex