Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
2.
Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії [Дисертація] : дис. ...канд. хім. наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Кобилінська Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) [Дисертація] : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.08 / Бережний С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Шліхар Т.О. Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми [Дисертація] : дис. ... канд. філол наук.: 10.02.16 / Шліхар Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Кам"янець А.Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.16 / Кам"янець А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук. : 03.00.13 / Задорожна Г.О.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
10.
Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С.; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франко. – Житомир, 2009
13.
Стратулат Н.В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалах тлумачного словника української мови в 20-томах) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.01 / Стратулат Н.В.; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ, 2009
14.
Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шабуніна В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
17.
Кочегарова С.І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кочегарова С.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Трохименко Н.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Трохименко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Гуріна Д.П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Гуріна Д.П.; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец .юрид. ін-т. – Донецьк, 2009
20.
Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення [Дисертація] : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
21.
Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Турчин Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук.Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Зеленський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі [Дисертація] : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мартиш Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009
25.
Костенко М.В. Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обгрунтуванні сценаріїв майбутнього (соціально-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Костенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex