Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009
3.
Турбай Н.А. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Турбай Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Лебенка Ю. Винцас Кудирка (Черты одеологии и творчества) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебенка Ю. ; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961
5.
Семячко Р.Я. Влияние группового состава высокомолекулярных углеводородов нефти на процесс смолообразования при их жидкофазном окислении. [Автореферат] : Автореф... Канд.хим.наук: / Семячко Р.Я.; Отдел.физ-мат.хим.и геол.наук. АН БССР. – Минск, 1961
6.
Пирузян С.С. Влияние засоления почвы на кукурузу в различные фазы ее развития [Автореферат] : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пирузян С.С.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1961
7.
Вахтин Ю.Б. Влияние самопыления и отбора на изменение комбинационной способности кукурузы [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Вахтин Ю.Б.; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1961
8.
Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954
9.
Магеррамова Ф.С. Геологическое строение и нефтегазоносность отложений апшеронского яруса Фатьмаи-Зыхской антиклинальной зоны [Автореферат] : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Магеррамова Ф.С.; КВССО СМ АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1961
10.
Піксасов М.М. Геометричне моделювання еліптичних ділянок фазових портретів коливальних систем при визначенні їх областей стійкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Піксасов М.М. ; М-во аграр. політики України; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2009
11.
Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я [Автореферат] : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961
13.
Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Филатов И.С. Диэлектрические потери в керамике в сильных высокочастотных полях при высоких температурах [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов И.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961
15.
Олійник А.О. Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнавання образів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Олійник А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
16.
Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука [Автореферат] : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Лінючева О.В. Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Лінючева О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
18.
Розвадовський А.Ф. Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній електроживлення у короткохвильовому діапазоні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Розвадовський А.Ф. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
19.
Дьяковнова А.А. Изменение физических и химических свойств обыкновенного чернозема Западно-Сибирской овощной опытной станции в уловиях овощного травопольного севооброта. [Автореферат] : Автореф... Канд.с-х.наук: / Дьяковнова А.А.; Башкир.с-х.ин-т. – Новосибирск, 1960
20.
Шамов А.Е. Изучение состояния а-твердого раствора сталей после закалки и отпуска [Автореферат] : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шамов А.Е.; М-во черной металлургии СССР.Центр.науч-исслед.ин-т черной металлург. – Москва, 1953
21.
Лызина Л.А. Изучение состояния красителей в твердых слоях спектрофотометрическим методом. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лызина Л.А.; БГУ. – Минск, 1961
22.
Евстратова К.И. Исследование в области анализа сахаров при приозводстве антибиотиков. [Автореферат] : Автореф... Канд.техн.наук: / Евстратова К.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Л, 1961
23.
Савельева И Исследование молекулярного полиформизма - -дибромпропиновой кислоты [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева И П.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1961
24.
Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Мартиш Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Чжу Хай-цин. К влиянию паразита на органы и ткани непарного шелкопряда. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Чжу Хай-цин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1961
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex