Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Бориско П.О. Ca2+, H+ - залежна регуляція кінетичних характеристик скорочення гладеньких м"язів та її модуляція оборотними ефекторами [Дисертація] : Дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / П.О. Бориско ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
2.
Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Нечипоренко А. Ф.; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. сучасної укр. мови. – Київ, 2009
3.
Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук.: 10.01.01 / Шестак А.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009
6.
Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Качинська Т. В.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009
7.
Когут О.П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх застосування в варіаційних еліптичних задачах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Когут О.П.; Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. системн. аналізу" Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"; Мін-во освіти і науки України; НАН України. – Київ, 2009
8.
Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009
9.
Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінцукевич К. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
11.
Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Подолян І. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Скальська М.Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Скальська М. Л.; КНУТШ, Філос. ф.т, Каф. етики, естетики та культурології. – Київ, 2010
13.
Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60-80 років 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.06 / Гурбанська А. І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
14.
Вассилиу Д. Интеграция восточноевропейских стран в европейский рынок труда (на примере Украины и России) [Дисертація] : дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.02 / Вассилиу Д.; КНУТШ. – Киев, 2010
15.
Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Дробіт І.М.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009
16.
Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Жиртуєва Н.С.; КНУТШ, каф. релігієзнавства. – Київ, 2010
17.
Буряк Г.С. Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Буряк Г. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Дергач Д.В. Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Дергач Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Контурська О.О. Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Контурська О.О.; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
20.
Андріяшик О.Р. Медитативне начало в українській романістиці другої половини 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Андріяшик О. Р.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
21.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010
23.
Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Латишенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, пов"язаних із діяльністю на випадок стихійних лих [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кузьменко Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Мельник О.З. Міжнародно-правове регулювання несудноплавного використання транскордонних водних ресурсів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мельник О. З.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex