i
eng
  . . UNDP in Ukraine
ii
Ii
i
 
Loading
      . .   facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

������������������������������������������������������������������������������������������������ 2010 .

! .

:
   /
   
   
   
    
 Ѳ

      .

1.
China"s cultural development in 30 years of reform and opening-up [] = L"evolution de la culture chinoise en 30 ans de refiorme et d"ouverture = Desarrollo de la cultura china en los 30 anos de la reforma y apertura = 30 . – [ S. l. ] : Foreign languages press, 2009. – 295 p. : ill. – , ., . . . – ISBN 978-7-119-05789-7
2.
Czlowiek. Swiadomosc. Komunikacja. Internet [] : [ miedzynar. konf. nauk "Jezyk rosyjski w przestrzeni jezykowej i kulturowej Europy i swiata", Warszawa, 10-12 maja 2002 r. ]. – Warszawa : Inst. rusycystyki Uniw. Warszawskiego, 2003. – 275 s. : il. – ISBN 83-917819-2-5
3.
Dylematy tozsamosci zbiorowych [] : przyczynek do rozwazan nad tozsamoscia ukrainska, polska i europejska. – Luiblin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawla 2, 2007. – 210 s. – .: Wspolpraca Uniwersytetow wspierajaca rozwoj regionow - Lubelskiego i Lwowskiego. – ISBN 978-83-7363-488-6
4.
Manning C.A. Hetman of Ukraine Ivan Mazeppa [] / Clarence A. Manning. – New York : Bookman associates, 1957. – 234 p.
5.
Geismann G. Kant und kein Ende [] / Georg Geismann. – Wurzburg : Konigshausen und Neumann. – ISBN 978-3-8260-4193-8
6.
Landguter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und Bewahrung [] = Majatki ziemskie na obszarze wspolnego dziedzictwa polsko-niemieckiego - problemy rozwoju, degradacji i konserwacji : Beitrage der 12. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Bedlewo, 30. September - 4. October 2005. – Warszawa : Inst. Sztuki Pol. Akad. Nauk, 2007. – 404 S., [ 96 ] Bl. : Ill. – (Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspolne Dziedzictwo / Hrsg.: Malgorzata Omilanowska ; Bd. 4). – ISBN 978-83-89101-70-9
7.
Sheldon S. Memories of midnight [] / Sidney Sheldon. – London : Harper Collins, 1994. – 392 p. – ISBN 0 00 617869 3
8.
Bohun M. Oczyszczenie przez burze [] : Wlodzimierz Ern i moskiewscy neoslowianofile wobec pierwszej wojny swiatowej / Michal Bohun. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 260, [ 1 ] s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 15). – ISBN 978-83-233-2493-5
9.
Perspektywy wspolpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi [] : wspolczesne metody badania kultury antycznej : referaty wygloszone podczas konferencji naukowej w dniach 19-20 maja 2006 roku. – Warszawa, 2007. – 113, [ 1 ] s. – ISBN 83-904104-6-X, 978-83-904104-6-3
10.
 .. Philosophia rationalis - 쳿 [] : 17 - 18 . /  ; "- ". – ³ : . , 2009. – 239 . – ISBN 978-966-2932-90-4
11.
Physics of liquid matter: modern problems [] : International conference : May 21-24, 2010, Kyiv : Ukraine : abstracts / editor: Leonid Bulavin : Min. of education and science of Ukraine ; Taras Shevchenko Kyiv National University ; National academy of science of Ukraine. – Kyiv, 2010. – 356 p.
12.
Razvoj slovenskega strokovnega jezika []. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2007. – 11, 758 s. – (Obdobja : Metode in zvrsti ; 24). – ISBN 961-237-193-7
13.
Slownictwo gwarowe przesiedlencow z Ukrainy [] : slownik porownawczy kilku wsi w Tarnopolskiem. – Krakow : Lexis, 2007. – 304, [ 1 ] s. – (Polskie slownictwo kresowe / pod red. Janusza Riegera). – ISBN 978-83-89425-41-6
14.
Territory and development [] : dilemmas of regional modernity / ed.: M. Czerny, A. V. Romero, J. P. Key. – Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2009. – 281 s. : il. – ISBN 978-83-235-0421-4
15.
Ukrainians abroad [] : offprint from Ukraine: a concise encyclopaedia. – Toronto : Univ. of Toronto press : Ukr. nat. assoc., 1971. – 7, [ 1 ] ,172 p. : ill., phot.
16.
Solowjow W. Uzasadnienie dobra [] : filozofia moralna / Wlodzimierz Solowjow ; tl. : P. Rojek, M. Kita, K. Janowska, L. Augustyn ; red. nauk. tl. A. Ochotnicka. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 455, [ 1 ] s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i i. ] ; 14). – ISBN 978-83-233-2164-4
17.
Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy []. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla 2, 2007. – 249 s. : il. – ISBN 978-83-7363-500-5
18.
Wielojezycznosc [] : kontakty jezykowe w rozwoju kultur slowianskich / red. i oprac:. Stanislaw Dubisz, Izabela Stapor ; Akad. humanistyczna im. A. Gieysztora. – Pultusk, 2008. – 426 s. – (Komisja Literackich Jezykow Slowianskich przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow / red. Stanislaw Dubisz [ i. i. ]). – ISBN 978-83-7549-035-0
19.
Zbornik predavanj [] : 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, 23.6 - 11.7.2008 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ ured.: Mateja Pezdirc Bartol ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2008. – 215 s. – ISBN 978-961-237-240-8
20.
 . - [] /  , ³ . –  : 㳿, 2006. – 292 . – ISBN 966-345-091-6
21.
[] : /  .., .., .., .. – 2- ., . –  : , 2009. – 476, [2] . – .: . 426441 . – ISBN 978-966-671-200-7
22.
˳ . ̳ XIX - XX [] = Adam Micriewicz na pocztowkach z konca 19 - hjczotku 20 wieku : . 19 - 20 /  ˳. – ̳ : , 2008. – 223 . : . – ISBN 978-985-458-177-4
23.
: [] : ( ). –  : , 2002. – 480 .
24.
[] : /  .. [ . ] ; . . .. , .. ; . . . ". .-" ; . –  : , 2008. – 216 . – ISBN 966-7613-90-9
25.
[] : : /  , - . .. ; [ . ... " ]. –  : . – ISBN 978-966-8602-67-2
i UNDP 
i i ii
/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,