Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Якиминська Л.В. Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя (друга половина 19 - початок 21ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Якиминська Л.В.; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
2.
Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами [Дисертація] : Дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Д.С. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009
3.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Внучко С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Балога С.І.; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009
5.
Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О. С; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Митрохіна Т.В. Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук: 04.00.01 / Митрохіна Т. В.; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2009
9.
Демешко П.В. Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол.наук : 10.02.16 / Демешко П. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т. Ю.; НАН України, Київ., ун-т права. – Київ, 2009
11.
Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009
12.
Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лебедєва О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
13.
Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана [Дисертація] : дис. ... канд. істр. наук: 07.00.01 / Теличко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Короткорученко В.П. Данные о превращении дегидроаскорбиновой кислоты в дикетогулоновую кислоту в животных тканях [Дисертація] : Дис... канд.биолог.наук: / Короткорученко В.П.; ИН-т биохимии АН УССР. – Киев, 1948
15.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Колесніченко У.О. Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колесніченко У.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
17.
Іванов І.Ю. Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівноправних групових середовищах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Іванов І. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі. Посібник для викладачів фізики [Дисертація] : Дис... наук: / Кухтенко І. С.; НКО УССР, УНДІ педагогіки. – К., 1941
19.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010
20.
Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Макеєв К. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
21.
Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009
22.
Соколенко С.В. Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Соколенко С. В.; М-во освіти і науки, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009
23.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Позур В. В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009
25.
Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex