Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Патика Т.І. Bacillus thuringiensis у мікробіологічному контролі чисельності комах [Автореферат] : автореф. ... д-ра сільськогосподарських наук : 03.00.07 / Патика Т.І. ; Уманський держ. аграрний ун-т. – Умань, 2010
2.
Бориско П.О. Ca2+, H+ - залежна регуляція кінетичних характеристик скорочення гладеньких м"язів та її модуляція оборотними ефекторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02. / Бориско П.О.; Борисько П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Дурєєва Т.А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Дурєєва Т.А. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010
4.
Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Нечипоренко А.Ф. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
5.
Якиминська Л.В. Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя ( друга половина 19 - початок 21 ст. ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Якиминська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Шестак А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 - диференц. рівняння / Балога С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Кошман С.О. Високопродуктивні спеціалізовані комп"ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у залишкових класах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Кошман С.О. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
11.
Сумарюк М.І. Вільні напівгрупи та групи, що породжуються функціональними перетвореннями [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Сумарюк М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Кокайло В.С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кокайло В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Грабчук Г.П. Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Грабчук Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Сізов А.О. Вплив викидів радіоактивних речовин на навколишнє середовище і персонал під час перетворення об"єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сізов А.О. ; НАНУ ; Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2009
15.
Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Нямещук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010
17.
Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009
18.
Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Камаєва С.О. Геометричні моделі та методи конструктивного відновлення фізичних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Камаєва С.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
21.
Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 27.00.04 / Вінцукевич К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
24.
Шамрай В.В. Державно-правові погляди Миколи Міхновського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Шамрай В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Опалєв М.Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Опалєв М.Л. ; М-во освіти і науки України; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2010
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,